Hlavní navigace

Vzdělávací projekt má pomoci zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovanou terénními pečovateli a pečovatelkami

[Tisková zpráva] Ministerstvo práce a sociálních věcí: Celkem 8 576 356 Kč půjde ze státního rozpočtu České republiky a ze zdrojů Evropského sociálního fondu na podporu projektu Vzdělávání k profesionalitě v sociálních službách, jehož cílem je zkvalitnit a rozšířit pečovatelskou službu, práci v terénu a přímou péči v rodinách.

Sdílet

Projekt je realizován pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a za dva roky se v několika jeho etapách proškolí celkem 320 pracovníků. Jednotný systém školení má zajistit odbornou kvalifikaci zájemců o práci v sociálních službách, po kterých je i přes vysokou míru nezaměstnanosti stále velká poptávka.

Zaměření kurzů odpovídá požadavkům nového zákona o sociálních službách umožnit i lidem nemocným a postiženým žít důstojným způsobem ve svém domově.

Cílem kurzů je především posílit vnímavost pečovatelů k potřebám nemocných, méně soběstačných a zdravotně postižených občanů a jejich rodin. Rovněž půjde o sjednocení úrovně znalostí a dovedností velké částí pracovníků v sociálních službách po celém území ČR. Projekt má také přispět k rozšíření nabídky služeb ve městech i na venkově.

Výuka zahrnuje 120 hodin teoretické přípravy a 30 hodin praxe. Celkem se bude konat 16 kurzů, na jejichž realizaci se má podílet 140 lektorů v 8 krajích. Výukové předměty bude garantovat 16 odborníků z řad psychologů, psychiatrů, zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků, ergoterapeutů, hygieniků a dalších profesí. Ti vytvořili základní učební texty a powerpointové prezentace, které budou k výuce používat lektoři.

Vyučovat se budou zdravověda, úvod do psychologie, bezpečnost práce, komunikační dovednosti, pomocné techniky pro zvládnutí stresu a vyhoření pro pracovníky sociální péče a další užitečné předměty.

Role pečovatelů je ve společnosti významná. Stávají se prvními pomocníky rodin ve chvílích krizí a stresů, ale také prostředníky mezi rodinou a klienty. V současné době pracuje v sociálních službách přibližně 4 000 pracovníků.

Projekt vznikl na základě podnětu České Asociace Pečovatelské Služby (ČAPS), která sdružuje více než 200 organizací s terénními sociálně zdravotními službami.

Patronát nad celorepublikovým vzděláváním drží MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí a Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje a předsedy komise Rady asociace krajů ČR pro sociální záležitosti od 13. ledna 2010 v 8 krajských městech. Projekt byl akreditován MPSV a je uznáván i jako kurz rekvalifikační.

Kurzy navazují na již úspěšně ukončený projekt Vzdělávání pro pracovníky sociální péče, který proběhl v letech 2006 – 2008. Proškolování bude pokračovat ve spolupráci s MPSV a kraji i v dalších letech v podobě návazných specializačních seminářů a systému dalšího vzdělávání pracovníků sociálních služeb.

Více informací o projektu najdete na www.caps-vzdelavani.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).