Hlavní navigace

Kontrola jakosti pohonných hmot: 14 % nevyhovělo

[Tisková zpráva] (Česká obchodní inspekce) V měsíci prosinci 2010 provedla Česká obchodní inspekce další pravidelnou kontrolu jakosti pohonných hmot. Z celkového počtu 151 vzorků odebraných v měsíci prosinci 2010 nevyhovělo jakostním požadavkům 21 vzorků tj. 13,9 %

Sdílet

CÍL KONTROLY:

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na území České republiky podle ust. §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb.

SUBJEKTY KONTROLY:

Čerpací stanice pohonných hmot na území České republiky.

PŘEDMĚT KONTROLY:

Odběr vzorků pohonných hmot (benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85) a kontrola jejich jakosti. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.

VÝSLEDKY KONTROLY

Z celkového počtu 151 vzorků odebraných v měsíci prosinci 2010 nevyhovělo jakostním požadavkům 21 vzorků tj. 13,9 %.

Období

Nevyhovující vzorky v %

benziny

motorová nafta

směsné palivo*

FAME*

LPG

CNG*

Ethanol* E85

celkem

Leden 2010

0

8,0

neodeb.

neodeb.

0

neodeb.

neodeb.

4,0

Únor 2010

10,2

12,3

0

neodeb.

0

neodeb.

neodeb.

9,8

Březen 2010

8,2

14,5

neodeb.

neodeb.

0

neodeb.

neodeb.

10,5

Duben 2010

3,2

14,7

33,3

neodeb.

0

neodeb.

neodeb.

8,75

Květen

2010

3,3

6,8

0

neodeb.

6,3

neodeb.

neodeb.

5,3

Červen

2010

8,1

2,7

neodeb.

neodeb.

0

neodeb.

neodeb.

4,6

Červenec

2010

5,0

18,1

0

100,0

0

neodeb.

neodeb.

11,4

Srpen 2010

9,7

5,3

0

0

0

neodeb.

0

6,4

Září

2010

11,0

8,3

25,0

0

0

0

0

8,8

Říjen 2010

5,2

8,5

0

neodeb.

0

0

0

5,6

Listopad

2010

0

10,0

50,0

Neodeb.

0

0

0

5,9

Prosinec

2010

3,0

5,2

33,3

Neodeb.

0

0

83,3

13,9

* – v tržní síti k disposici v omezeném množství

V měsíci prosinci byly zjištěny závady u vzorků automobilového benzinu, motorové nafty, směsného paliva SMN 30 a Ethanolu E85.

Z 66 kontrolovaných vzorků automobilových benzinů nevyhověly celkem 2 vzorky (3,0 %).

U jednoho vzorku (1,5 %) byly zjištěny závady v jakostních parametrech předestilovaný objem při 100°C a předestilovaný objem při 150°C. U dalšího vzorku byly zjištěny závady v jakostním parametru konec destilace a obsah draslíku.

Z kontrolovaných 58 vzorků motorových naft nevyhověly 3 vzorky (5,2 %). U 2 vzorků (3,4 %) byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí. U 1 vzorku (1,7 %) byla zjištěna závada u jakostního ukazatele destilační zkouška („95 % předestiluje při teplotě“) a v 1 případě (1,7 %) nevyhověl vzorek v obsahu síry.

Z 3 odebraných vzorků směsného paliva SMN 30 nevyhověl požadavkům jakostní normy 1 vzorek, u něhož byly zjištěny závady v bodu vzplanutí a filtrovatelnosti.

Při mimořádné kontrolní akci České obchodní inspekce bylo v prosinci 2010 odebráno celkem 18 vzorků Ethanolu E85, z nichž 15 (83,3 %) vzorků nesplnilo v jakostním parametru tlak par požadavky kladené na zimní kvalitu. V 1 případě byla vykázaná odchylka v obsahu vody.

Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kriterií jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 2 obsahuje hodnoty nevyhovujících jakostních ukazatelů a v příloze č. 3 je přehled nevyhovujících vzorků s jejich datem odběru, číslem vzorku a vyznačenými nevyhovujícími parametry jakosti.

V měsíci prosinci nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách

Rozbory odebraných vzorků prokázaly odchylky od jakostních norem u 3 vzorků motorové nafty, 2 vzorků automobilových benzinů a 1 vzorku směsného paliva SMN 30. 15 vzorků Ethanolu E85 nevyhovělo v jakostním parametru tlak par požadavkům na zimní období. Odebrané vzorky v tomto parametru odpovídaly letní kvalitě. V prosinci bylo nevyhovujících vzorků 13,9 %.

Požadavkům příslušné jakostní normě vyhovělo 5 odebraných vzorků LPG a 1 vzorek stlačeného zemního plynu (CNG).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).