Hlavní navigace

Kampaň týden štítné žlázy

[Tisková zpráva] U příležitosti Světového dne štítné žlázy, který připadá na 25. květen, se Všeobecná fakultní nemocnice v Praze připojila ke kampani s názvem „Týden štítné žlázy“. Tato akce se v České republice uskuteční ve dnech 24. – 28. května 2010. V těchto dnech budou probíhat různé akce zaměřené na problematiku onemocnění štítné žlázy, prevence a léčby.

Sdílet

Štítná žláza (tyreoidea)

Co je to štítná žláza?

Štítná žláza je endokrinní žláza ve tvaru motýla, která se nachází na přední části krku. Vytváří hormony štítné žlázy, které jsou nezbytné pro správnou funkci každé buňky v každém tělesném orgánu či tkáni. Například napomáhá tělu využívat energii, udržovat správnou teplotu a zajišťovat správnou funkci mozku, srdce, svalů a jiných orgánů. Když štítná žláza nevytváří správné množství hormonů, objevují se první obtíže:

hypotyreóza: štítná žláza je málo aktivní, pak produkuje také méně hormonů

hypertyreóza: štítná žláza je příliš aktivní, pak uvolňuje příliš mnoho hormonů

Příznaky hypotyreózy

Příznaky (symptomy) hypotyreózy jsou podobné jako při jiných zdravotních obtížích. Proto je tento stav často přehlédnut. Symptomy se mohou rozvíjet dlouhou dobu a tak, že si jich nevšimneme.

Klíčové změny v těle, po kterých pátráme, jsou:

 • Únava, ospalost nebo slabost
 • Špatná tolerance chladu (neschopnost tolerovat takový chlad jako ostatní)
 • Zhoršení paměti
 • Zvýšení váhy (hmotnosti) nebo zhoršení snižování váhy (při odpovídající dietě a cvičení)
 • Deprese
 • Zácpa
 • Nepravidelná menstruace nebo problémy s plodností
 • Bolesti kloubů nebo svalů
 • Řídké a lámavé vlasy anebo suchá a šupinatá kůže

Lidé by si měli dávat pozor dokonce i na mírné projevy těchto příznaků. Pokud se nezačnou léčit, může to vést k vážnějšímu onemocnění!

Příznaky hypertyreózy

Hypertyreóza není tak častá jako hypotyreóza. Klíčové příznaky, na které je třeba si dávat pozor jsou:

 • Ztráta váhy (hmotnosti) při stejném stravování
 • Neklid a podrážděnost
 • Velmi vysoký puls (často vyšší než 100 tepů za minutu)
 • Vypouklé a lesknoucí se oči
 • Třes rukou
 • Pocit malátnosti
 • Vypadávání vlasů
 • Zrychlený střevní pasáž
 • Rychlý růst nehtů
 • Tenká a hladká kůže
 • Zvýšené pocení
 • Poruchy menstruačního cyklu

Nejméně 1,5 miliardy obyvatel planety má zkušenosti s obtížemi se svou štítnou žlázou, přesto se předpokládá, že přes polovinu z nich o svém stavu neví? Poruchy štítné žlázy jsou u žen osmkrát častější než u mužů?

Některé typy onemocnění štítné žlázy mají zřetelně dědičný charakter?

Štítná žláza – možný problém nás všech

Velmi častým postižením štítné žlázy je její zvětšení – struma. Stěžejní je při vzniku strumy zvýšená proliferační aktivita buněk štítné žlázy – tyreocytů – způsobená nedostatkem jodu či jinými strumigeními stimuly či autoimunitním zánětem. Asi 20% obyvatelstva má ve štítné žláze uzly. Jsou častější u žen a jejich frekvence narůstá s věkem. Při jejich vzniku se uplatňují degenerativní změny ve štítné žláze.

 Malé uzly obvykle jen sledujeme, ale nezapomínáme, že u 2% z nich je přítomen karcinom štítné žlázy. Proto každý podezřelý uzel musíme nechat vyšetřit cytologicky ze vzorku tkáně získané biopsií tenkou jehlou. Uzly s pozitivním či podezřelým nálezem jsou indikací k operaci. Stejně tak jsou indikací k operaci velké strumy, zejména když tlačí na okolní tkáně a zužují tracheu a tzv. „horké uzly“, které vytváří v nadbytku hormony štítné žlázy a způsobují hypertyreózu.

Asi 5% populace středního věku a až 10–15% žen přes 70 let věku trpí sníženou činností štítné žlázy – hypotyreózou, která má buď svou mírnou – subklinickou – formu nebo formu s plně vyvinutými příznaky. Ale i subklinická forma má svoje příznaky – stoupá hladina cholesterolu, zhoršuje se demence u seniorů, snižuje se možnost otěhotnění a především poškozuje plod, pokud se rozvine u gravidní ženy. Proto je nutné u žen na počátku gravidity testovat hladiny hormonů štítné žlázy. Hlavní příčinou hypotyreózy je dnes u nás autoimunitní zánět štítné žlázy. Léčba je hormony štítné žlázy.

Méně častá je zvýšená činnost štítné žlázy – hypertyreóza. Nejčastější příčinou je také autoimunitní původ, způsobený protilátkami proti receptoru hypofyzárního tyrotropinu v buňkách štítné žlázy. Léčbou prvé volby je normalizace zvýšené tvorby hormonů štítné žlázy skupinou léků, které blokují jejich syntézu. Pokud touto léčbou nedojde k  vyléčení, připadá v úvahu ozáření štítné žlázy radioisotopem jodu 131 či chirurgické odstranění celé štítné žlázy.

Prof. MUDr. Josef MAREK, DrSc.,

III. interní klinika VFN a 1. LF UK

Poruchy štítné žlázy u dětí

Štítná žláza je malý orgán velkého významu. Svým uložením na krku je velmi dobře přístupná vyšetřovacím metodám – pohmatu, ultrazvukovému vyšetření i vyšetření punkční biopsií.

Vyvíjí se u plodu a již od 10–12. týdne těhotenství plní svoji funkci – tvorbu tyreoidálních hormonů. Do této doby je vyvíjející se plod závislý na přísunu tyreoidálních hormonů a jódu od matky, neboť v tomto období, kdy se zakládá mozek a nervové struktury, je dodávka tyreoidálních hormonů a jódu nezbytná a má zásadní význam pro zdárný růst a vývoj dítěte.

Poruchy štítné žlázy mohou být vrozené a získané. Nejčastější vrozenou poruchou je kongenitální hypotyreóza (frekvence je 1: 3–5 000 v ČR), která pokud nebyla dříve včasně odhalena a léčena, velmi negativně ovlivnila růst a vývoj dítě a hlavně rozvoj mentálních funkcí. Od poloviny 80.let byl v naší republice zaveden plošný screening k zjištění kongenitální hypotyreózy u všech novorozenců s cílem včas diagnostikovat toto onemocnění a okamžitou léčbou – dodávkou tyroidálních hormonů – zabránit rozsáhlému neurologickému postižení a poškození psychomotického vývoje a růstu dítěte. Včasná diagnóza a léčba hypotyreózy úplně vyloučí rizika spojená s mentální retardací u postižených dětí.

Ze získaných poruch štítné žlázy byla dříve do 90. let minulého století, díky poloze naší republiky ve vnitrozemí, nejčastější příčina strumy jodový deficit. Díky rozsáhlému epidemiologickému výzkumu pracovníky Endokrinologického ústavu a celé řady následných komplexních opatření ke zlepšení jodového zásobení naší populace byla Česká republika zařazena od roku 2002 mezi několik evropských států s vyřešeným jodovým deficitem.

Přesto v poslední době stoupá výskyt dalších poruch štítné žlázy – autoimunitních onemocnění, které mohou vést k hypofunkci nebo hyperfunkci. Oba stavy jsou velmi závažné pro vývoj rostoucího dítěte vzhledem k negativnímu ovlivnění jak růstu, tak metabolismu a pohlavního vývoje.

Poruchy funkce se dají poměrně dobře diagnostikovat laboratorním stanovením hladin tyroidálních hormonů, hladin protilátek proti antigenům štítné žlázy, hladin jodurie, sonografickým vyšetřením štítné žlázy a klinickým vyšetřením. Včasná a účinná léčba dokáže u rostoucího dítěte zabránit drobným kognitivním poruchám, které nemusejí být v popředí (poruchy pozornosti, koncentrace, soustředění a paměti), ale i mnohým trvalým nenávratným poškozením centrálního nervového systému.

U neprospívajících dětí, u poruch růstu a vývoje, opožďování pohlavního vývoje dětí by vždy měla být vyšetřena funkce štítné žlázy jako velmi důležitý ukazatel, neboť hormony štítné žlázy ovlivňují veškeré tkáně a orgány našeho organismu.

Velmi důležitou roli hrají praktičtí dětští lékaři, kteří při preventivních prohlídkách mohou tyto odchylky vývoje od normy zachytit a poslat dítě k dětskému endokrinologovi na podrobnější vyšetření.

MUDr. Marcela DVOŘÁKOVÁ, Ph.D., Endokrinologický ústav Praha                                                                                                            

Světový týden štítné žlázy ve světě a v České republice

2. ročník Světového týdne štítné žlázy (International Thyroid Awareness Week 2010, www.thyroidwe­ek.com) probíhá ve dnech 24. –30. května 2010 pod záštitou mezinárodní asociace TFI (Thyroid Federation International) a za podpory řady odborných organizací (např. European Thyroid Association).

Celosvětově se v letošním roce hlavními tématy kampaně staly poruchy štítné žlázy ve vztahu k plodnosti, onemocnění štítné žlázy v těhotenství a význam štítné žlázy pro vývoj dítěte. Cílovou skupinou edukačních aktivit jsou proto zejména těhotné ženy, děti, dospívající a jejich rodiče.

V tomto duchu se nese i kampaň v České republice a aktivity s ní spojené. V úterý 25. května 2010 od 15 do 17 hodin proběhne na dětských klinikách ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem akce „Robinsonova balónková pošta“, která přinese zajímavý program nejen pro dětské návštěvníky (www.balonkova­posta.cz).

Účastníci akce nakreslí obrázek, který bude následně umístěný do speciálního obalu a připevněný pod balónky napuštěné heliem. Ty budou hromadně vypuštěny v 17 hodin. Pro nálezce pouzdra je připravena odměna, stejně jako pro účastníka jehož balónek se dostane nejdál.

Akce v rámci Světového týdne štítné žlázy probíhá ve spolupráci s Českou endokrinologické společností ČLS JEP, jmenovanými pracovišti a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

As. MUDr. Eva AL TAJI, Ph.D., Česká endokrinologická společnost ČLS JEP

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).