Hlavní navigace

Jak se chránit před úrazy - Centrum úrazové prevence

[Tisková zpráva] Centrum úrazové prevence (CÚP) se mimo další činnost snaží poskytovat celkový přehled úrazové a preventivní problematiky se zaměřením na nové jevy a přístupy k úrazové prevenci a mechanizmu úrazů.

Sdílet

Centrum úrazové prevence (CÚP) Univerzity Karlovy 2. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství vzniklo v roce 1997 jako reakce na tehdejší situaci v úrazovosti u nás a možnosti spolupráce se zeměmi, které již dlouhodobě rozvíjely úspěšně prevenci úrazů. Ve srovnání s nejlepšími státy měla ČR až čtyřikrát větší úrazovost. Proto se uskutečnilo několik výzkumných studií k mapování tehdejší situace a vytvoření strategie pro zlepšení tohoto alarmujícího stavu.

Během své existence se CÚP zapojilo do mezinárodních projektů a struktur, stalo se koordinujícím centrem pro program WHO Safe Community (Bezpečná komunita) a certifikujícím centrem pro program WHO International Safe School (Mezinárodni bezpečná škola).

Na webových stránkách www.cupcz.cz centrum nabízí informace, aktuální tištěné, nebo elektronické materiály, snaží se poskytovat celkový přehled úrazové a preventivní problematiky se zaměřením na nové jevy a přístupy k úrazové prevenci a mechanizmu úrazů. Vydává každoročně dvě dvojčíslí bulletinu  – „ Aktuality v prevenci úrazů". Bulletin není určen jen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost, a proto si klade za cíl nejen informovat, ale i do jisté míry vzdělávat.

Další z hlavních činností je soustavná spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími resorty na tvorbě a realizaci Národního akčního plánu prevence dětských úrazů pro roky 2007–2017. Postupné zavádění efektivní prevence již přináší první výsledky ve snížení dětské úrazové úmrtnosti a nemocnosti, ale stále ještě máme dvojnásobnou úrazovost ve srovnání s nejlepšími státy Evropy.

  • Publikační činnost zaměřena třemi směry:

– dětskou úrazovost – forma brožury

– úrazy seniorů – forma brožury

– poskytuje informace a upozorňuje veřejnost na nové a opakující se jevy na poli úrazovosti- forma bulletinu.

  • Spolupráce s podobně zaměřenými centry v ČR a zahraničí.
  • Pořádání kurzů pro veřejnost informující o vzniku a mechanizmu úrazů a přístupech v prevenci.
  • Informovaní veřejnosti na stránkách www.cupcz.cz
  • Informační, koordinační a certifikující centrum pro program International Safe School (Mezinárodni bezpečná škola).
  • Informační a koordinační centrum pro program Bezpečná komunita. 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).