Hlavní navigace

IZIP začíná nabízet elektronickou zdravotní knížku prostřednictvím České pošty

Sdílet

Slyšeli jste již o Elektronické zdravotní knížce (EZK)? Jejích nesporných výhod dnes využívá více než milion obyvatel. Nově si ji můžete zřídit na pobočkách České pošty se službou CzechPOINT. Společnost IZIP, která systém EZK provozuje, zahájila spolupráci s Českou poštou.

 „Díky tomu, že si budou moci lidé pořídit EZK přímo na vybraných pobočkách České pošty, se tak obecně zvýší informovanost a zároveň i dostupnost tohoto systému,“ říká Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s., pro Českou republiku a dodává: „Nově nastavená spolupráce je významným milníkem v celém systému EZK.“

Elektronická zdravotní knížka může obsahovat všechny informace o zdravotním stavu jejího vlastníka. Jejím prostřednictvím se výrazně usnadní přístup lékařů k potřebným informacím, v krajních případech může i zachránit život. V současné době má svou EZK více než milion pacientů. Do systému je zapojeno přes devět tisíc zdravotnických pracovníků, padesát pět nemocnic a tři sta lékáren. Elektronickou zdravotní knížku hradí svým pojištěncům Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Česká národní zdravotní pojišťovna. 

Každý pacient má ze zákona nárok na svou zdravotní dokumentaci a díky elektronické zdravotní knížce se k ní značnou měrou zjednoduší přístup. „Kopii zdravotní dokumentace má každý klient uloženou v EZK,“ komentuje výhody Jiří Pašek.

„Možnost zřídit si EZK na pobočkách Pošty je dalším rozšířením služeb pro naše klienty“, uvedl Petr Stiegler, ředitel sekce eGovernmentu České pošty s tím, že klienti si – kromě registrace do systému – mohou na Poště požádat o výpis ze své elektronické zdravotní knížky. „Elektronické služby, které Pošta přes kontaktní místa Czech POINTu poskytuje, jsou lidmi hodně využívané a věříme, že stejně tomu bude i v případě EZK,“ dodává Petr Stiegler.

Desatero, které by měl pojištěnec vědět o Elektronické zdravotní knížce: 

 • Je zřízena na žádost pojištěnce,
 • je jeho majetkem,
 • zřízení a vedení je zdarma,
 • je přístupná kdekoli a kdykoli, pojištěnec doma nemusí mít počítač,
 • obsahuje zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě,
 • obsahuje přehled úhrad zdravotní péče,
 • je zabezpečena proti zneužití údajů,
 • přístupová hesla zná pouze pojištěnec (možnost kombinace),
 • pojištěnec sám rozhoduje, kdo do jeho knížky může nahlížet,
 • kdykoli je možné požádat o zrušení registrace.

Jak si o zřízení EZK požádat?

Pokud si chcete EZK pořídit, musíte splňovat několik jednoduchých podmínek. Za prvé nesmíte již mít EZK od společnosti IZIP a za druhé musíte být pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Co potřebujete k registraci?

Osoby starší 18 let:

 • Platný doklad totožnosti podle obecně závazných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas) a platný průkaz pojištěnce VZP.

Nezletilí a způsobilosti zbavení klienti:

 • Přihlášku za nezletilou či způsobilosti zbavenou osobu podává zákonný zástupce, či ustanovený opatrovník. Ten se prokazuje předloženým dokladem totožnosti podle obecně závazných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas); rovněž předkládá rodný list nezletilé osoby, popř. rozhodnutí soudu o svěření do péče;
 • totožnost nezletilého, či způsobilosti zbaveného Klienta se prokazuje na základě platného průkazu pojištěnce VZP;
 • protokol o registraci podepisuje zákonný zástupce (ustanovený opatrovník).

Občané jiných zemí:

 • Potřebují k registraci doklad totožnosti podle obecně závazných právních předpisů (cestovní pas) a platný průkaz pojištěnce VZP.

Jaké poplatky se platí na CzechPOINTech České pošty? 

 • Registrace do systému IZIP je zdarma pro všechny klienty VZP.
 • Cena za jeden výpis z elektronické zdravotní knížky je bez ohledu na počet stran 59,–Kč (s DPH) – 49,58 Kč bez DPH (Zpoplatněno na přepážce (hrazeno registrovaným))

Informace o společnosti IZIP, a.s.

Systém IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta) představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě elektronické zdravotní knížky přístupné prostřednictvím internetu. Veškeré informace jsou uloženy a zobrazovány přehledně ve strukturované formě. Systém slouží k rychlému předávání aktuálních informací mezi zdravotní pojišťovnou a pacientem, lékařem a pacientem, či lékaři navzájem, pokud jim to pacient umožní. Lze tak předcházet zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků či opakovaným vyšetřením čímž systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného a zároveň omezuje plýtvání finančními prostředky v celém systému zdravotní péče.

Společnost IZIP, a.s., věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz elektronických zdravotních knížek probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP, a.s., je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů. Společnost IZIP, a.s., je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

Informace o České poště, s.p.

Česká pošta, s.p., vznikla 1. ledna 1993 a má statut právnické osoby provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Funkci zakladatele České pošty vykonává jménem státu Ministerstvo vnitra ČR.

Česká pošta, s.p., slouží veřejnosti, občanům, firmám a také České republice a jejím institucím, kterým poskytuje univerzální poštovní službu a usiluje o její efektivní zajištění. Jejím posláním je spojovat – zprostředkovávat důvěryhodný přenos informací, plateb i zboží, a to za využití jak tradičních, tak moderních, elektronických prostředků.

Česká pošta, s.p., je s 36 322 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v České republice. Po celé republice má celkem 3 380 poboček. Denně přepraví čtyři miliony zásilek, které z 91 procent doručí do druhého dne. Každou minutu uskuteční na  svých pobočkách až 40 tisíc transakcí pro zákazníky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).