Hlavní navigace

I s dialýzou se dá plnohodnotně žít, ani cestování není problém

[Tisková zpráva] Ani lidé s těžkým selháním ledvin nemusí být ochuzeni o dovolenou, stejně tak není problém, aby v rámci zaměstnání vyjeli na služební cestu.

Sdílet

V České republice je téměř 6000 pacientů, kteří se po selhání funkce ledvin stali závislými na dialýze. I s touto diagnózou je však možné vést plnohodnotný život. Moderní metoda peritoneální (domácí) dialýzy jim umožní, aby nemuseli přestat pracovat, studovat, věnovat se rodině a svým koníčkům. Dokonce ani cestování není neřešitelná komplikace. Nespornou výhodou této metody je, že pacient si buď samostatně, nebo za pomoci svých blízkých provádí dialýzu doma, například v noci během spánku. A stejně tak si může pomůcky pro dialýzu včetně vaků s dialyzačním roztokem dovézt nebo nechat dopravit na místo dovolené nebo přechodného letního pobytu a v léčbě plynule pokračovat i zde.

„Cestování s peritoneální dialýzou je jednoduché, protože pacient teoreticky může provádět výměny každý den jinde. Zcela běžné je, že pacienti s peritoneální dialýzou cestují po České republice, přičemž stačí, když na středisku, kam běžně docházejí do ambulance peritoneální dialýzy, sdělí adresu svého „cestovního“ pobytu. Sestra zodpovědná za objednávání materiálu objedná závoz přímo na místo určené pacientem,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Polakovič, MBA, primář Interního oddělení Strahov VFN Praha. „Pacient může samozřejmě vycestovat i do zahraničí, ať už po Evropě, nebo do vzdálenějších destinací. Cestu je potřeba naplánovat několik týdnů dopředu, aby na pacienta jeho materiál čekal v místě jeho zahraničního pobytu,“ dodává MUDr. Polakovič.

Chtěl jsem se i nadále naplno věnovat své profesi…

Pětačtyřicetiletý Václav, úspěšný podnikatel, o svém chronickém onemocnění ledvin nejdřív vůbec nevěděl. Zlom v jeho životě nastal, když mu ledviny náhle selhaly a bylo nutné akutně zahájit hemodialýzu. S pomocí zdravotnického týmu se Václavovi podařilo srovnat se s novou, nečekanou situací a za několik týdnů, po pečlivém uvážení, se rozhodl pro peritoneální dialýzu. Jeho důvody byly jasné – potřeboval se naplno věnovat své profesi a tato flexibilní metoda mu to umožňovala. „Součástí mé práce jsou i časté služební cesty do zahraničí, takže po možnosti peritoneální dialýzy jsem takříkajíc skočil. Umožnila mi udržet se na špičce v mé oblasti podnikání a zachovat si nezávislost,“ doplňuje Václav, jemuž byla po čtyřech letech s dialýzou úspěšně transplantována ledvina.

Používat peritoneální dialýzu na cestách do zahraničí není problém

„Abychom mohli zaručit, že zboží bude v zahraničí na správném místě včas, potřebujeme 6 týdnů před odjezdem pacienta znát adresu jeho pobytu, telefon a spojení na kontaktní osobu. Některé země vyžadují objednávku 8 týdnů předem, některým stačí i kratší doba než 6 týdnů,“ doplňuje Jana Valachovičová ze společnosti BAXTER CZECH, firmy, která servis pro české pacienty v zahraničí zajišťuje. „Do zahraničí ročně pomáháme vyjet zhruba dvaceti pacientům, o něco více je těch, kteří přijíždějí naopak k nám do České republiky,“ dodává Valachovičová.

Pacienti chtějí být samostatní a mobilní

Jak vyplývá z lednového průzkumu na vybraných 15 dialyzačních centrech po celé České republice, 64 % pacientů, kteří využívají peritoneální dialýzu, uvádí, že důvod pro výběr této metody byla možnost samostatnosti a časové úspory při tomto typu léčby. Tato dvě hlediska jsou totiž rozhodující pro zachování kvalitního sociálního života pacienta. K tomu patří i zachování mobility pacientů. Mezi typický případ patří pacienti na dialýze důchodového nebo předdůchodového věku. Peritoneální dialýza jim umožní, aby přes zimu bydleli ve městě a celé léto mohli trávit na chalupě nebo chatě. Nejsou závislí na docházení 3× týdně do zdravotnického zařízení jako v případě konzervativnější metody léčby – hemodialýzy. Metoda je také vhodná pro pacienty, kteří jsou imobilní či se nemohou o sebe postarat sami, ale zároveň je pro ně častý transport na hemodialýzu vyčerpávající. V domácím prostředí mohou využít pomoci někoho z rodiny nebo sester z agentur domácí péče.

Právo si vybrat

Domácí dialýzu zvládne téměř každý. I přes nesporné výhody této metody ji však v současné době u nás využívá přibližně jen 8 % dialyzovaných pacientů – na rozdíl od jiných evropských zemí. Pro srovnání v Nizozemsku využívá peritoneální dialýzu 20 % pacientů, ve Velké Británii 36 %, ve Skandinávii (liší se podle země) 22–38 %. Faktorů ovlivňujících vhodnost metody léčby je více, avšak ani věk, ani přidružená onemocnění neznamenají výrazné a jednoznačné překážky. Podle odborníků platí, že pro většinu nemocných (až 70 %) je vhodná jak hemodialýza, tak peritoneální dialýza. Je potřeba si uvědomit, že ti všichni mají právo na výběr a vlastní rozhodnutí o typu léčby na základě dostupných informací a podle svého zdravotního stavu.

Peritoneální (neboli domácí) dialýza – PD

Při tomto způsobu dialýzy se krev čistí uvnitř těla, a to za pomoci tělu vlastní, přirozené membrány pobřišnice (peritonea). Ta je bohatě cévně zásobována a krev, která jí protéká, se přes tuto membránu očišťuje. V těle pacienta (v břišní dutině) je dialyzační roztok a jeho pomocí se organismus čistí. Škodliviny prostupují přes polopropustnou membránu (pobřišnici) z krve do tohoto roztoku. Roztok se škodlivinami se pak vypustí a nahradí se roztokem čerstvým. Tento proces, vypuštění
a napuštění roztoku, se nazývá výměna. Naprostá většina nemocných si výměnu roztoku zvládne provádět doma samostatně; pokud to není možné, mohou pomoci další osoby – rodina nebo sestry
z agentur domácí péče. Dialyzační roztok je balen ve vacích, které jsou nemocným pravidelně dováženy až domů. Na kontroly do nemocnice pacienti docházejí obvykle jednou měsíčně. Před zahájením peritoneální dialýzy je potřeba nejprve zavést do břicha tenkou hadičku – katétr, která se během jednoho týdne až 10 dní přihojí.

Podobnou možností je takzvaná automatizovaná domácí dialýza. Při tomto druhu dialýzy je roztok
v břišní dutině vyměňován pomocí jednoduchého přístroje. Dialýza probíhá obvykle osm hodin, přes noc během spánku. Nemocný má pak „volno“ každý den. Výhodou je, že může docházet
do zaměstnání nebo v případě dětí do školy. Výměna se dá provádět kdekoliv v čistém prostředí, např. v práci, na chalupě apod.

Hemodialýza (dialýza v nemocnici) – HD

Hemodialýza je postup, kdy se krev pacienta a tím i organismus čistí pomocí filtru a přístroje, takzvané umělé ledviny. Při hemodialýze se stejně jako při peritoneální dialýze odstraňuje nadbytečná voda a odpadní látky jako např. močovina a kreatin. Provádí se v nemocnici nebo na samostatných dialyzačních střediscích. Na hemodialýzu dochází pacient třikrát týdně na dobu čtyř nebo pěti hodin.
K době dialýzy je potřeba připočíst čas na cestu do centra a zpět domů, což často znemožňuje nemocným dále pracovat. Před zahájením hemodialyzační léčby je nutno nejprve podstoupit menší operační zákrok, při kterém je vytvořen cévní přístup (arteriovenózní spojka).

O nemocech ledvin, možnostech peritoneální dialýzy a dalších zajímavostech můžete diskutovat, pokud se připojíte ke skupině s názvem Domácí dialýza na www.facebook.com. Zde budou také probíhat pravidelné chaty s předními odborníky z oblasti nefrologie.

Mnoho zajímavých informací o všech metodách náhrady funkce ledvin se můžete dočíst také na informačním portálu www.rekreacni-dialyza.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).