Hlavní navigace

Hazard v Česku je třeba konečně omezit

[Tisková zpráva] Česká pediatrická společnost: Hazardní hry jsou sociální zlo, které zasahuje všechny vrstvy české společnosti, včetně dětí. Podle studie ESPAD hraje na hazardních automatických přístrojích téměř denně 1,1 % českých chlapců ve věku 16 let a zkušenost s hazardem před 18. rokem věku uvedlo 32 % patologických hráčů.

Sdílet

K rizikům hazardu patří mimo jiné:

Pro samotného hráče: Nemoci vyvolané stresem, rozvoj patologického hráčství, deprese, úzkosti sociální problémy, agrese vůči sobě, trestná činnost, roste riziko zneužívání návykových látek.

Pro rodiny hráčů: Odcizení, rozpad vztahů, domácí násilí, zneužívání dětí a násilí vůči nim, rozvody, sociální izolace, nouze, exekuce.

Děti jsou citově i hmotně deprivovány a trpí pocity viny za chování rodičů.

Pro děti a dospívající: Rychlý rozvoj patologického hráčství v dospívání, horší vzdělání, a tím i horší uplatnění. Zneužívání alkoholu a drog, homosexuální prostituce u chlapců.

Pro pracovní prostředí: Nižší produktivita a horší kvalita práce, vyšší nemocnost hráčů. Pozdní příchody, absence, fluktuace, pracovní úrazy, zpronevěry a krádeže na pracovišti. Konflikty se spolupracovníky, zneužívání služebního telefonu a internetu k hazardu v pracovní době. Patologické hráčství zhorší kvalitu života dalším 10–15 lidem.

Pro společnost: Vyšší náklady na zdravotní péčí u hráče i jeho příbuzných. Sociální náklady v souvislosti s nižším vzděláním a horším zdravím dětí. Problém bezdomovectví. Náklady v souvislosti s delikvencí a kriminalitou (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání, korupce, lichva, organizovaný zločin). Při míře, do níž se hazard rozvinul u nás, představuje značné bezpečnostní riziko – např. praní špinavých peněz různých gangů a s tím spojený organizovaný zločin mezinárodního charakteru. Ekonomicky nepředvídatelné prostředí vytvářené nevymahatelnými dluhy. Nezodpovědné chování hazardních hráčů podnikatelů.

Jak situaci zlepšit

Nejlepším řešením by byl celostátní zákaz hazardu nebo jeho vykázání do omezených lokalit. Pokud by to nebylo průchodné, navrhujeme:

•     Co nejrychleji novelizovat zákon 202/1990 Sb. tak, aby podnikatelé v hazardu nemohli odvádět část výtěžku podle vlastního výběru. Zavést standardní a transparentní zdanění, aby se částečně pokryly škody a omezila skrytá korupce.

•     Licence k provozování hazardu udělovat pouze na omezenou dobu a za vysoký poplatek.

•     Zákaz klamavé reklamy. Pokud reklama například láká jackpotem, musí být uvedena i nepravděpodob­nost výhry.

•     Zákaz provozování hazardu tam, kam musejí přicházet lidé, kteří hrát nechtějí, například v prostorách určených pro cestující hromadné dopravy.

•     Zákaz nonstop provozu ve všech zařízeních, která provozují hazard.

•     Striktní zákaz hazardu u nezletilých a okamžité a tvrdé sankce (např. vysoké pokuty, odejmutí licence). Zařízení, kde se hazard provozuje, nesmějí být v blízkosti škol, zdravotnických zařízení a kulturních památek.

•     Hustota zařízení, kde se provozuje hazard, ať je omezena, aby nevznikala hráčská ghetta s vysokou koncentrací zločinnosti a sociálních problémů.

•     Přiznat orgánům místní správy právo v okruhu jejich působnosti zakázat hazard v jakékoliv podobě. Finančně i jinak je motivovat je k omezování hazardu.

•     Zlepšení právní ochrany rodin hazardních hráčů.

•     Striktní zákaz půjčovat hazardním hráčům peníze ke hře přímo provozovatelem hazardu nebo jeho zaměstnanci.

•     Zprůhlednit financování politických stran, aby se ztížila možnost skryté korupce.

•     Zřídit celostátní registr osob, které z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí soudu nemají do heren, kasin a sázkových kanceláří přístup. Těmto osobám nesmí být hazardní hra umožněna.

•     Stanovení limitní částky, kterou lze v jednom zařízení provozujícím hazard za 24 hodin prohrát, aby naivní a oklamaní lidé neprohrávali během krátké doby cizí peníze, které nebudou moci nikdy zaplatit.

•     Hráčům, kteří se dostanou do výkonu trestu, umožnit léčbu pro patologické hráčství ve výkonu trestu. Samo uvěznění návykovou nemoc neovlivni, účinnější je léčba.

•     Omezit a ztížit provozování hazardu na Internetu a provoz hazardních videoterminálů. Za nepřijatelný považujeme stav, kdy podpis jednoho člověka stačí k plošnému povolení jakékoli hazardní hry.

•     Hledat cesty, jak ztížit přístup do země zahraničním podnikatelům, které láká zdejší málo regulované prostředí. To je zvláště důležité po té, co dochází k dramatickému omezení hazardu v Rusku a v Polsku. Existuje riziko přesunu příslušné techniky k nám.

Omezování hazardu není pouze věcí parlamentu a vlády. Obracíme se ke také ke všem občanům, aby k omezení hazardu přispěli v rámci své působnosti. Lze uvést následující příklady:

•     Policie ať důsledně prosazuje stávají zákony, které hazard omezují.

•     Místní samosprávy ať hledají cesty, jak omezit hazard v jejich oblasti.

•     Vedoucí pracovníci ať dohlížejí na striktní zákaz hazardu na pracovišti.

•     Sdělovací prostředky nechť dále neohroženě rozkrývají vazby mezi hazardem, korupcí a organizovaným zločinem a poskytují přiměřený prostor k seznamování veřejnosti se skutečnými dopady hazardu na náš život.

•     Občané ať se vyhýbají hazardu a varují před ním své příbuzné a přátele.

•     Voliči ať se ptají svých zastupitelů, jak přispěli k omezování hazardu.

Zdroj: Česká pediatrická společnost, www.cpsjep.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).