Hlavní navigace

Lidé se při nákupu nového domácího spotřebiče více zajímají o jeho energetickou náročnost

[Tisková zpráva] (Partnerství Zelená úsporám) Téměř 70 % spotřebitelů zvažuje v příštím roce nákup nového spotřebiče. Důvodem může být nefunkčnost stávajícího zařízení, ale také jeho vysoká energetická náročnost. Právě to je hlavní parametr, který spotřebitelé při nákupu spotřebičů sledují. Dokonce více než cenu.

Sdílet

„Počítat při výběru nového spotřebiče s jeho energetickými parametry se určitě vyplatí. Jedna věc je totiž cena, kterou za spotřebič zaplatíme v obchodě, a věc jiná je částka, kterou nás bude spotřebič v následujících letech stát při odběru elektrické energie,“ řekl Juraj Krivošík ze  SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s., které je organizátorem programu Partnerství Zelená úsporám. Cílem tohoto programu je právě informovat spotřebitele o energeticky nejvýhodnějších spotřebičích.

Podle ankety*, kterou si nechalo SEVEn zpracovat, je hlavním důvodem (44 %) pro pořízení nového spotřebiče skutečnost, že starý spotřebič již přestává sloužit. Čtvrtina spotřebitelů se ale rozhodně vyměnit svůj starý spotřebič kvůli jeho energetické náročnosti. Dalšími důvody pro výměnu starého spotřebiče za nový může být jeho stáří přesahující 10 let nebo zájem o rozšíření funkcí spotřebiče.

V horizontu jednoho roku plánuje nákup nového spotřebiče 69 % spotřebitelů. Největší zájem je o pračky, vysavače a ledničky s chladničkou. „Spotřebitelé kvůli finanční krizi nákup větších spotřebičů v posledních měsících odkládali. S postupným oživením ekonomiky se dá očekávat i větší zájem o větší investice do domácností,“ vysvětlil Martin Sailer, generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů.

Výběr nového spotřebiče je ovlivněn mnoha faktory. Tím nejčastějším je podle výsledků ankety energetická náročnost spotřebiče. Teprve potom se lidé zabývají cenou samotného výrobku. Dalším hlediskem, ke kterému lidé při nákupu spotřebiče přihlížejí, jsou rozměry a kapacita spotřebiče. Spotřebitelé vybírají také podle značky výrobce a podle vzhledu výrobku.

„Při pečlivém výběru nového spotřebiče by lidé neměli přehlédnout informace na energetickém štítku výrobku,“ doporučuje Tomáš Kažmierski, ředitel odboru nástrojů politiky životního prostředí z Ministerstva životního prostředí. Podle průzkumu většina spotřebitelů těmto informacím rozumí a 57 % respondentů uvedlo, že se těmito informacemi řídí. Naproti tomu téměř třetina spotřebitelů neví, co energetické štítky jsou, nebo co informace na nich uvedené znamenají. „To je také jeden z důvodů, proč je program Partnerství Zelená úsporám potřebný,“ uzavřel Tomáš Kažmierski.

Program Partnerství Zelená úsporám je součástí programu Zelená úsporám a věnuje se problematice elektrospotřebičů, je nedotační a neposkytuje finanční podporu na jejich nákup. Přináší spotřebitelům informace a návod, jaké spotřebiče mohou být nejúspornější, jak je provozovat a recyklovat po ukončení jejich provozu. Kritéria pro zapojení konkrétních výrobků do programu jsou nastavena tak, že je splní pouze energeticky nejúspornější výrobky dostupné na našem trhu. Účast v programu si nelze koupit ani formou reklamy, ani sponzorstvím. Více informací na www. zelenausporam-partnerstvi.cz

Program Partnerství Zelená úsporám zaštiťuje:

Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz

Organizací programu bylo pověřeno:

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., www.svn.cz

Spoluorganizátoři tiskové konference

CECED CZ – Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů, www.cecedcz.cz

PRE, www.energetic­kyporadce.cz

* Anketa a průzkum mezi spotřebiteli probíhaly koncem listopadu dotazníkovým šetřením na serveru Vyplnto.cz a anketou na serverech www.zena-in.cz a www.enuby.cz. Celkem odpovědělo 1.394 respondentů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).