Hlavní navigace

Elektronické zdravotnictví zlepšuje lékařskou péči i ve specializovaných zdravotnických zařízeních

[Tisková zpráva] Unikátní a patentovaná služba Elektronické zdravotní knížky (EZK) se stává standardem také u odborné zdravotnické veřejnosti – je využívána ve všech typech zdravotnických zařízení, od ordinací praktických lékařů, ambulancí specialistů, přes polikliniky a nemocnice až po špičkové specializované ústavy.

Sdílet

Aktuálně výhod systému EZK začali využívat také v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, světoznámém zařízení s více než šedesátiletou tradicí, kde je poskytována komplexní rehabilitační léčba pacientům po úrazech a náročných operacích pohybového a nervového systému či po závažných míšních postiženích.  

Ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Ing. Josef Hendrych oceňuje zejména rychlost výměny zdravotních informací a permanentní přístup k důležitým datům: „Elektronická zdravotní knížka má zásadní význam pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti klienta, ošetřujícího lékaře, ale i zdravotnického zařízení. Umožňuje získat podstatné informace o zdravotním stavu klienta, jeho léčení a vyšetřování a tím usnadňuje nastavení správné léčby i rehabilitace. Zavedení systému Elektronické zdravotní knížky bude mít jednoznačně pozitivní dopad na snižování nákladů. Mým přáním je, aby se do systému zapojilo v co nejkratší době co nejvíce klientů. Důležité je také zapojení praktických lékařů, kteří mají nebo by měli mít o klientovi nejvíce informací ze všech pracovišť."

Čtěte téma: Lékaři, léčitelé a šamani

Je rozdíl mezi doktorem v bílém plášti a filipínským léčitelem, který „podvádí“ se slepičí krví?

Elektronizace zdravotnictví prochází právě ve Středočeském kraji, kde se nachází nově zaregistrovaný RÚ v Kladrubech, prudkým rozvojem. V systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka, který zajišťuje sdílení zdravotních údajů mezi lékařem a pacientem či mezi lékaři navzájem, je aktuálně v tomto kraji více než 150 000 uživatelů – tedy již každý osmý obyvatel kraje vlastní svou EZK. Aby systém komplexně správně fungoval, je důležité zapojení zdravotnických profesionálů. Celkově v tomto regionu využívá všech předností služby EZK přes 686 zdravotnických zařízení a více než 1500 lékařů a zdravotnických pracovníků.

„Na spolupráci všech složek zdravotnického systému, od záchranné služby, přes praktické lékaře po specialisty, laboranty či lékárníky je postavena komplexní léčba pacienta na jeho cestě od úrazu či vypuknutí choroby k jeho co nejrychlejšímu úspěšnému vyléčení. Rychlou komunikaci a přehled o probíhající léčbě pacienta umožňuje právě služba Elektronické zdravotní knížky, která celý léčebný proces zjednodušuje jak pro lékaře, tak pro pacienty,“ doplňuje Ing. Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Informace o společnosti

Společnost IZIP, a. s.

Systém Elektronických zdravotních knížek představuje unikátní patentovanou službu v ČR, která je vedena pod patentem „Způsob shromažďování, evidence a zpřístupnění informací o zdravotní péči a jejích výsledcích a jeho použití“ z roku 2002
u Úřadu průmyslového vlastnictví. V České republice neexistuje adekvátní systém sdílení zdravotních údajů (mezi lékaři
a pacientem a mezi lékaři navzájem) ke službě Elektronické zdravotní knížky (EZK). Systém Elektronických zdravotních knížek představuje vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě virtuální EZK. Výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Elektronická zdravotní knížka – průvodce zdravím

Čtyři pilíře vašeho zdraví

■      Emergentní dataset

Důležitá zdravotní data pacienta nutná pro záchranu života, do kterých, v případě ohrožení, může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace o pacientovi jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace.

■       Zdravotní informace ve vlastních rukou

Elektronická zdravotní knížka (EZK) slouží k zapisování i čtení, tedy sdílení zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Je dostupná přes internet z kteréhokoliv místa 24 hodin denně. Uložená data jsou vysoce zabezpečena. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě. Stává se vlastníkem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením.

■      Osobní účet pojištěnce

Obsahuje přehledy vykázané zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků, doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na jeho léčbu. Součástí zprávy je také identifikace případných nedoplatků na pojistném.

■      Manažer zdraví

Elektronická zdravotní knížka upozorňuje lékaře i pacienty na preventivní aktivity a informuje o zdravotních rizicích. K dispozici je například kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.

Bezpečnost

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

Registrace

O zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka. Pro pojištěnce VZP je registrace dostupná i na vybraných pobočkách České pošty vybavených pracovištěm Czech POINT a na 19 pobočkách Pojišťovny VZP, a.s., dále na označených registračních místech. Zaregistrovat se můžete také online na webových stránkách www.izip.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).