Hlavní navigace

Ekonomická krize ohrožuje české zdravotnictví

[Tisková zpráva] Ekonomická krize prohlubuje propast v hospodaření českého zdravotnictví. Zdravotním pojišťovnám se krátí příjmy a záchranné kroky v podobě zvyšování mezd či snížení nezaměstnanosti jsou v nedohlednu. Jen za leden tohoto roku chybí v rozpočtu pojišťoven 800 milionů korun, což je do budoucna neúnosné. Pojišťovny postupně začnou hradit zdravotní péči ze svých rezerv, proto je třeba hledat další finanční prostředky. Jedním z řešení je elektronizace zdravotnictví, která může přinést úspory přes 60 miliard korun ročně!

Sdílet

Hospodaření zdravotních pojišťoven se dostane po vyčerpání tzv. přebytků pod silný tlak, který bude ohrožovat stabilitu celého systému. Je tedy nutná podstatná změna na příjmové i výdajové stránce, aby se systém dokázal adaptovat na podmínky celkové konsolidace veřejných financí. „Vstup moderních technologií není tak bolestivý jako u ostatních nástrojů a jeho výhody jsou znatelné, jak na straně lékařů, tak i pacientů. Úspěšná elektronizace již přinesla například ve Španělsku nebo Dánsku úspory stovek milionů euro,“ upozorňuje ekonom Ing. Miroslav Zámečník.

Podle výsledků nezávislé studie, prováděné německou konzultační společností Empirica pro potřeby Evropské komise, ušetří elektronické zdravotnictví až pětinu nákladů hrazených ze zdravotního pojištění. „Rychlejší elektronická výměna dat a sdílení informací mezi lékaři navzájem nabízí příležitost pro omezení tzv. zbytné péče. Odborné odhady úspor se pohybují mezi 15 až 30 procenty celkových nákladů ve zdravotnictví, jde tedy o více než 60 miliard ročně,“ říká MUDr. Jiří Bek, zástupce VZP.

Za pozornost stojí, že již více jak 13% české populace elektronické zdravotnictví využívá. Systém IZIP|Elektronická zdravotní knížka (EZK) poskytuje bezpečné komunikační prostředí pro pacienty, poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny (poskytovatelé dat). EZK nabízí potřebné, aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v reálném čase, kdykoliv a kdekoliv přístupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. „V systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka získává výhodu každý. Zdravotní pojišťovny realizují výraznou finanční úsporu, lékaři rychleji stanoví diagnózu a pacientovi se dostane kvalitnější a často i včasnější léčby, zkrátí se například čekací doba na operaci,“ doplňuje Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Doplňující informace:

Konkrétní příklad možné úspory s EZK

  • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) během roku 2007 zjistila téměř 7 tisíc případů neoprávněného čerpání nemocenské. Tito „předstírači“ ovšem také zbytečně čerpají lékařskou péči a podstupují řadu vyšetření. (zdroj TZ ČSSZ)
  • U klienta v systému IZIP by si lékař (který je registrován v systému IZIP) mohl snadno ověřit, zda pacient nepodstupuje opakovaně již provedená vyšetření, případně zda nepředstírá opakovaně nějakou nemoc.
  • Pokud budeme předpokládat, že uvedených 7 000 „předstíračů“ představuje necelá 4 % všech zkontrolovaných (bylo provedeno přes 190 000 kontrol), můžeme odhadnout, že při 2 163 630 ošetřených/hos­pitalizovaných ročně (zdroj: ČSÚ) přibližně 86 550 pacientů nemoc pouze předstírá.
  • Průměrné roční výdaje zdravotních pojišťoven na léčení jednoho pojištěnce v roce 2008 (zdroj: www.po­jistenci.com) byly cca 17 000 Kč. Eliminací „předstíračů“ vzniká roční úspora v systému zdravotního pojištění minimálně ve výši 1,5 miliardy Kč.

§  Tomáš Staněk, tomas.stanek@i­zip.cz, tiskový mluvčí IZIP, 739 280 905, 221 458 172

Informace o společnosti

Společnost IZIP se specializuje na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších dostupných technologií prostřednictvím systému IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta). Ten představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě Elektronické zdravotní knížky (EZK). EZK slouží k zapisování a předávání zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě, stává se nositelem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením. V nouzových případech může EZK pomoci zachránit život díky tzv. Emergentnímu datasetu – základním informacím o pacientovi jako krevní skupina, alergie apod. Systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.


Kontakt pro více informací:

Marek Kuřina, marek.kurina@i­zip.cz, PR manažer IZIP, 724 780 125, 221 458 116