Hlavní navigace

EchoCRT - nejrozsáhlejší studie svého druhu s prvními pacienty z České republiky

[Tisková zpráva] První pacienty do studie EchoCRT (Echokardiograficky řízená srdeční resynchronizační terapie) přijali v pražské Nemocnici Na Homolce. Cílem studie je prokázat u pacientů se srdečním selháním, že ve srovnání pouze s lékovou terapií je optimální léková terapie kombinovaná s technicky vyspělým kardiologickým přístrojem Lumax HF schopna snížit počet úmrtí a prvních hospitalizací pro zhoršení srdečního selhání.

Sdílet

„Studie poskytne hodnotné vědecké důkazy týkající se velké skupiny pacientů se srdečními poruchami, kteří kromě farmakologické terapie nemají v současnosti jiné možnosti léčby“, říká doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, z  Kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Pro tuto významnou studii, která je nejrozsáhlejší mezinárodní klinickou studií svého druhu, bude vybráno více než 1250 pacientů se srdečním selháním, kteří již dostávají standardní farmakologickou léčbu. Všem pacientům bude implantován přístroj BIOTRONIK Lumax HF-T CRT-D. Tento technicky vyspělý kardiologický přístroj má mnoho nejmodernějších charakteristik zaměřených na záchranu a zkvalitnění života pacientů. Díky systému BIOTRONIK Home Monitoring® je schopen bezdrátového automatického každodenního přenosu dat o kardiovaskulárním stavu pacientů a o stavu přístroje. Průměrná doba sledování pacientů bude 24 měsíců. Studie se realizuje v přibližně 125 výzkumných centrech po celém světě včetně center v Evropě, USA, Austrálii, Kanadě, Izraeli.

Studie EchoCRT zkoumá život zachraňující účinky srdeční terapie u pacientů trpících srdečním selháním, u kterých přístrojová terapie v současnosti není aplikována. Studie byla navržena pod vedením výkonného řídicího výboru složeného z 11 mezinárodně uznávaných akademických odborníků na elektrofyziologii, srdeční selhání a echokardiografii, kteří při přípravě designu studie EchoCRT vycházeli z důkladného posouzení předchozích studií.

„Společnost BIOTRONIK si vysoce cení možnosti podpořit tuto studii, která je součástí naší trvalé snahy posouvat dopředu klinický výzkum a poskytnout lékařům vědecky ověřené důkazy pro rozhodování v klinické praxi a zlepšení zdraví pacientů“,říká ředitel společnosti BIOTRONIK Praha s.r.o. Dr. Petr Větrovský.

„Chronické srdeční selhání má špatnou prognózu s podstatně kratší dobou přežití a opakovanými hospitalizacemi. Převážná většina pacientů s chronickým srdečním selháním přístrojovou terapii v současnosti nedostává. Studie EchoCRT ověří hypotézu, že CRT zlepšuje výsledky této velké podskupiny pacientů se srdečním selháním,“ dodává doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, z Kardiocentra Nemocnice Na Homolce.