Hlavní navigace

Domovy seniorů v Praze čekají potíže, tvrdí magistrát

[Tisková zpráva] (Magistrát hl. města Prahy) Ministerstvo práce a sociálních věcí v letošním roce výrazně snížilo dotace pražským poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2011. Výše podpory neodpovídá skutečným potřebám na území hlavního města.

Doba čtení: 2 minuty

Na základě rozhodnutí MPSV získají pražské subjekty poskytující sociální služby a provozující sociální zařízení pouhých 441 milionů korun. Tato částka je o 58 milionů nižší než v loňském roce a o bezmála 100 milionů korun nižší v porovnání se státní dotací v roce 2009. Dotace byla snížena přesto, že počet žadatelů meziročně vzrost o více než šest procent. V důsledku tak dochází k prohloubení dlouhodobého problému s podfinancování této oblasti, což povede k omezení či dokonce zastavení činnosti některých poskytovatelů a sociálních zařízení. Postupem MPSV bude dotčena mimo jiné řada domovů pro seniory a navazujících služeb pro starší spoluobčany, kterých je již dnes v hlavním městě výrazný nedostatek.

Ministr Jaromír Drábek se rozhodl snížit dotaci pražským poskytovatelům služeb, přetože jej zastupitelé hlavního města v prosinci upozornili na hrozící negativní dopady jeho přístupu. Výbor pro sociální politiku zároveň zdůraznil, že postup MPSV je v rozporu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, jelikož povede k horší dostupnosti sociálních služeb na celém území Prahy.

„Mnoho neziskových organizací zajišťujících velmi potřebné služby se dostalo do zásadních finančních problémů. Některým byla snížena podpora ze strany ministerstva i o víc než patnáct procent. Některé nedostaly v letošním roce podporu žádnou, přestože ji dlouhodobě získávaly. Takový postup MPSV je likvidační a povede pouze k tomu, že některé služby budou Pražanům prakticky nedostupné,“ zdůraznil radní hlavního města pro sociální oblast Petr Dolínek.

V současné době také není Hl. m. Praha schopno kompenzovat snížení dotace prostřednictvím vlastních grantových schémat. Přestože došlo k mírnému navýšení částky vyčleněné magistrátem pro letošní rok na granty pro poskytovatele sociálních služeb, důsledky úsporných opatření MPSV pocítí desetitisíce Pražanů.

„Obrací se na nás desítky organizací s tím, že za současných podmínek nebudou schopné poskytovat potřebné služby ve stávající výši a kvalitě. Magistrát tento trend nebude moci zastavit, protože jeho vlastní zdroje nepostačují na dorovnání nižší dotace MPSV. V důsledku tak ministr Drábek zajistil likvidaci některých sociálních služeb,“ dodává Petr Dolínek.