Hlavní navigace

Členské státy se shodly: „Infekce hranice neznají“

Vzestup odolnosti bakterií vůči antibiotikům zvyšuje nemocnost i úmrtnost, vede k růstu nákladů na zdravotní péči a prodlužuje dobu hospitalizace. Dosud provedené reprezentativní studie prokazují časté nadužívání antibiotik v primární péči i nemocnicích.

Sdílet

České předsednictví podpořilo obezřetné používání antibiotik v nemocnicích. Jedním z nejdůležitějších výstupů konference se stane návrh parametrů a měřitelných ukazatelů nemocničních antibiotických programů.

Dvoudenní ministerská konference „Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě“ pořádaná ve dnech 15.-16. dubna projednávala společnou prioritu zemí dvou Třípředsednictví – Antimikrobiální rezistenci.

Vzestup odolnosti bakterií vůči antibiotikům zvyšuje nemocnost i úmrtnost, vede k růstu nákladů na zdravotní péči a prodlužuje dobu hospitalizace. Dosud provedené reprezentativní studie prokazují časté nadužívání antibiotik v primární péči i nemocnicích. Jedná se o desítky procent z celkového objemu všech použitých antibiotik.

„Negativním trendem je ztráta klinické účinnosti antibiotik v takové míře, jaká byla ještě před pěti lety nepředstavitelná,“ uvedla ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová.

Nárůst antimikrobiální rezistence však není způsoben pouze vysokým nadužíváním antibiotik, ale také kontaktním šířením rezistentních mikroorganismů v nemocničním prostředí, ve kterém se hospitalizovaný pacient nakazí. Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče patří k nejčastějším a potenciálně nejnebezpečnějším příčinám poškození zdraví hospitalizovaných pacientů. Ztráta účinnosti antibiotik ohrožuje další vývoj současné medicíny zejména v oblasti náročných chirurgických výkonů, transplantací a onkologie.

Česká republika jako předsedající země považuje zajištění bezpečné a kvalitní zdravotní péče včetně poskytování dostupných a srozumitelných informací pro evropské pacienty za stěžejní. Tyto cíle jsou též obsahem návrhu Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí. V současné době je diskutován na pracovní skupině Rady EU pro veřejné zdraví.

Prevence a kontrola infekcí nepostačuje k  účinné kontrole antimikrobiální rezistence. Nezbytné je také zajistit uvážlivé používání antibiotik v nemocnicích. Komplementárním k výše uvedenému je proto návrh parametrů a měřitelných ukazatelů nemocničních antibiotických programů.

 „Spolupráce členských států Evropské unie a výměna zkušeností s implementací konkrétních národních strategií, programů a mechanismů prevence a kontroly je nezbytná,“ shodli se závěrem ministři Finska, Portugalska, Slovinska a Švédska na ministerské panelové diskusi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).