Hlavní navigace

CHOPN - nemoc kuřáků

[Tisková zpráva] (Boehringer Ingelheim) Až 75 % nemocných s CHOPN o své chorobě neví. Pokud se CHOPN, označovaná za nemoc kuřáků, podaří včas odhalit, sníží se nejen riziko jejího zhoršení ale i mnohatisícové náklady na léčbu.

Sdílet

Světový den boje proti chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), připadající letos na 19. listopad, každoročně upozorňuje na nebezpečí této stále častější nemoci v populaci.

V České republice je 250 000 kuřáků, kteří mají CHOPN, ale dalších až 75 %1 nemocných o své chorobě vůbec neví. Onemocnění lze přitom odhalit pomocí jednoduchého spirometrického vyšetření. Včasná diagnóza a správná léčba dokáží člověku nejen zkvalitnit a prodloužit život, ale výrazně se tím sníží náklady na léčbu nemoci. Ty u pacientů se zhoršenou nemocí dosahují téměř 100 000 Kč za půl roku.

Chronická obstrukční plicní nemoc je v 85 % případů způsobena kouřením cigaret. Toto vleklé zánětlivé onemocnění průdušek vede k jejich postupnému zužování, poškozování a může skončit i úplným zánikem plicní tkáně. „Mnoho kuřáků si problémy s dýcháním spojuje se stárnutím a ztrátou kondice a dlouhá léta neví, že jsou nemocní. K lékaři přijdou až ve chvíli, kdy u nich nemoc už naplno propukla. Následná léčba není tak účinná, jako když podchytíme nemoc v samém začátku, ale také stojí mnohonásobně více,“ říká MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. z Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Nemoc lze odhalit na základě jednoduchého spirometrického vyšetření, které provádí plicní specialista nebo praktický lékař a měří se při něm kromě objemu vzduchu v plicích také průchodnost průdušek. Pokud si kuřáci chtějí ověřit, zda patří do rizikové skupiny ohrožené CHOPN, mohou si ještě před návštěvou lékaře vyplnit dotazník na webových stránkách www.dychani.cz.

Podle výsledků české farmakoekonomické studie BURDEN jsou náklady na léčbu pacienta s náhlým zhoršením nemoci dvojnásobně vyšší ve srovnání s jiným, u kterého je nemoc stabilizována. Průměrná šestiměsíční léčba stabilizovaného pacienta stojí 40 036 Kč. Zhoršení nemoci zvýší náklady na 98 071 Kč. Podle studie výdajů na léčbu CHOPN v EU z roku 2003 muselo být 12,8 % nemocných alespoň jednou ročně hospitalizováno a 13,8 % kvůli své nemoci vyhledalo akutní lékařskou pomoc. Přibližně třetina nemocných uvádí, že jim nemoc nedovoluje se zcela věnovat běžným činnostem a nemohou naplno pracovat.2

„Nejlepší prevencí CHOPN je celoživotní nekuřáctví. Lidé závislí na nikotinu by měli co nejdříve přestat kouřit,“ doplňuje doktor Chlumský. Počty pacientů se mohou v budoucnu zvyšovat kvůli velkému počtu dětí a mladistvých závislých na cigaretách. Onemocnět mohou však i ti, kteří se dlouhodobě pohybují v prostředí znečištěném například prachem, kouřem nebo výfukovými plyny. CHOPN může ohrozit i pasivní kuřáky, kteří stráví více než 40 hodin týdně po dobu pěti let v zakouřeném prostředí. U nich se zvyšuje riziko ve srovnání s ostatní populací asi o 48 %. CHOPN může u pacientů nepřímo způsobit i vznik infarktu myokardu, anginy pectoris, diabetu a dalších život ohrožujících nemocí.

Evropská federace pacientů s alergií a onemocněním dýchacích cest (EFA) letos vydala první výzvu v boji proti CHOPN, která sleduje cíl zvýšit povědomí Evropanů o nemoci, jejímu výskytu a nákladech na léčbu. Součástí šíření informací je i vydání brožury o nedostatcích a překážkách v informovanosti veřejnosti o CHOPN a její léčbě.

CHOPN ve zkratce

•       Skládá se ze dvou, různou měrou zastoupených, složek nemoci – rozedmy plic a zánětu průdušek.

•       Trojnásobně se zrychluje pokles plicních funkcí.

•       Patří mezi nevyléčitelná onemocnění a významně zkracuje život.

•       Zhoršování nemoci je možné zpomalit zanecháním kouření, prevencí infekcí dýchacích cest, vhodnou léčbou, která se skládá ze správné inhalace speciálních léků nebo užívání tablet rozšiřujících průdušky, a plicní rehabilitací. Trvalou inhalaci kyslíku může doporučit lékař v konečných fázích nemoci, když už plíce nedokáží samy zajistit okysličování krve. Případné operační zákroky, včetně transplantace plic, jsou rezervovány jen pro malou část pacientů s velmi pokročilým stádiem choroby, kteří splní přísná kriteria.

O společnosti Boehringer Ingelheim

Společnost Boehringer Ingelheim je jednou z 20 vedoucích farmaceutických společností světa. Ústředí sídlí v Ingelheimu v Německu, firma operuje globálně v 142 pobočkách v 50 zemích a má více než 41 500 zaměstnanců. Od svého založení v roce 1885 se tato rodinná společnost věnuje zkoumání, vývoji, výrobě a marketingu nových produktů s vysokou léčebnou hodnotou pro humánní i veterinární medicínu.

Boehringer Ingelheim zaujímá přední místo především v oblasti léčby chronické obstrukční plicní nemoci, průduškového astmatu a dalších onemocněních dýchacích cest, v léčbě kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění muskuloskeletál­ních. Dále se také řadí k předním biotechnologickým výrobcům.

V České republice Boehringer Ingelheim působí od roku 1990. Cílem společnosti je přinášet nové kvalitní produkty, které pomáhají zlepšovat kvalitu lidského života a tím přispívat ke zlepšení zdraví občanů.

1 Rudolf M. The Reality of Drug Use in COPD: The European Perspective. Chest 2000;117:29S-32S.

2 Rennard S, Decramer M, Calverley PMA, et al. Impact of COPD in North America and Europe in 2000: Subjects’ Perspective of Confronting COPD International Survey. Eur Respir J 2002; 20(4):799–805.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).