Hlavní navigace

Ceny léčiv i výše úhrad razantně klesají, stát uspoří miliardy korun

[Tisková zpráva] Novela zákona by přinesla zejména zásadní rozšíření referenčního koše zemí, ze kterých se vybírají a posuzují ceny léčiv, a tím i snížení maximálních cen léčiv. Dále zavádí soutěže o nejnižší cenu – výherci bude nabídnuta exkluzivita na trhu, bude-li zároveň garantovat plné pokrytí potřeb trhu v České republice.

Sdílet

Plánován je rovněž snazší a rychlejší vstup levných generických léčiv do systému úhrad bez nutnosti vést správní řízení – cena a úhrada bude vypočtena z „originálního“ léku.„Chceme zavést zkrácená revizní řízení v délce 50 dnů pro odstranění nerovností ve výších úhrad srovnatelných léčiv, zamezit obstrukcím v řízení a umožnit individuální přístup k úhradám vysoce nákladných inovativních léčiv se zabezpečením doléčení pacientů vysoce inovativními léčivy i po uplynutí dočasné úhrady,“ vysvětluje Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví, a dodává: „Tuto novelu zákona, která přináší výrazné zefektivnění lékové politiky a prokazatelný pozitivní efekt pro pacienty.“

Čtěte téma: Alkohol a léky, jak se to rýmuje?

Tento dotaz přišel od čtenáře, ale možná se týká i vás: Po jaké době je možné se napít alkoholu a v jakém množství, když jsem si vzal např. panadol? Známe odpověď.

Velmi efektivně působí na klesající ceny léčiv a výši jejich úhrad i práce Státního ústavu pro kontrolu léčiv. K 1. červnu 2010 budou přehodnoceny úhrady ze zdravotního pojištění již celkem u zhruba 1800 kódů z celkového počtu cca devíti tisíc v 92 pravomocně uzavřených správních řízeních. Přehodnocením úhrad ze zdravotního pojištění u dalších přípravků bude ročně dosaženo předpokládané úspory ve výši zhruba 3,4 miliardy korun. Kromě těchto rozhodnutí vydal úřad v rámci revize úhrad rozhodnutí v dalších 61 řízeních (zhruba 990 kódů), u nichž nabytí právní moci záleží na průběhu odvolacích řízení. Rozpracováno je dalších 587 správních řízení a 55 jich zbývá zpracovat k zahájení. 

„Revize systému úhrad je jednou z hlavních priorit Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Z jejích dosavadních výsledků je zřejmé, že poté, co se v průběhu let 2008 až 2009 podařilo vytvořit základy pro zcela nový, transparentní, ale také velmi komplexní a složitý způsob přehodnocování úhrad, proces revize již probíhá stabilně a přináší významné úspory prostředků zdravotního pojištění a další nesporné výhody pro pacienty v České republice,“ říká Martin Beneš, ředitel Ústavu pro kontrolu léčiv. „Úspory plynoucí z efektivního vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění umožní zvýšit dostupnost moderní dražší léčby většímu okruhu pacientů,“ doplňuje Marek Šnajdr.

Státní ústav pro kontrolu léčiv při provádění revize úhrad dodržuje povinnost zachovat nejméně jeden plně hrazený léčivý přípravek v některých skupinách léčiv vyjmenovaných v zákoně. Dopad revize na pacienty lze minimalizovat, protože pacient může s pomocí lékaře nebo lékárníka zvolit pro něj nejdostupnější a zároveň nejvhodnější léčivý přípravek. „Díky revizi úhrad dochází k vyrovnání úhrad ekvivalentních léků a tudíž i ke změně pozice léků na trhu. Od léků s vyšším doplatkem se plynule přechází k bezdoplatkovým variantám,“ vysvětluje ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. 

Jednorázové snížení úhrad léků ze zdravotního pojištění a maximálních cen výrobce omezuje zisky farmaceutických firem. Zároveň dochází ke srovnání úhrad ekvivalentních léků ze zdravotního pojištění na stejnou úroveň. Výrobci jsou motivováni přizpůsobovat svou cenovou politiku novým úhradovým podmínkám. Podle údajů dostupných Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se řada farmaceutických firem chová ve vztahu k pacientům pozitivně, tj. nabízí dostupné léky se stejným nebo nižším doplatkem i po snížení úhrady ze zdravotního pojištění.

Zdroj a více informací: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).