Hlavní navigace

Celorepubliková evidence táborů a dalších rekreačních akcí je již plně funkční

[Tisková zpráva] Letní tábory budou letos bezpečnější. Hasičský záchranný sbor ČR totiž ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vytvořil celorepublikovou elektronickou databázi rekreačních akcí (tábory, zotavovací akce, školy v přírodě apod.). Tato databáze je součástí jednotného geografického informačního systému integrovaného záchranného systému, který v případě mimořádné události (požáru, povodni, epidemii) zasahujícím záchranným složkám umožňuje přesnou lokalizaci a poskytuje jim další cenné informace nezbytné pro efektivní provádění záchranných a likvidačních prací.

Sdílet

Tento projekt odstartovala dohoda, kterou v červenci loňského roku  uzavřel generální ředitel Hasičského záchranného sboru  ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán s hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. Na tuto centrální dohodu následně navázaly realizační dohody, které Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů uzavřely s krajskými hygienickými stanicemi.

Databáze využívá údajů od hygieniků, kterým jako orgánům ochrany veřejného zdraví musí pořadatelé, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, předem ohlásit pořádané zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů) a školy v přírodě.

Po loňském zkušebním provozu je databáze letos již plně funkční a zapojily se do ní všechny kraje. V současnosti je v této jednotné databázi  evidováno v celé České republice  celkem 1 914   tábořišť.

Systém funguje následujícím způsobem. Operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru ČR mají on-line k dispozici pravidelně aktualizované údaje od pracovníků krajských hygienických stanic o tom, kde přesně se pořádané tábory nachází (včetně souřadnic GPS daného místa), základní údaje o organizátorovi akce včetně kontaktních údajů, počty účastníků akce nebo zpřesňující informace o akci jakého druhu se jedná a jak je zajištěno její zázemí. Každoroční zkušenosti záchranářů ukazují, jak nesmírně cenné jsou to pro zasahující záchranáře údaje, ty však dosud ne vždy byly k dispozici.

Jednotky požární ochrany a další složky integrovaného záchranného systému tak nyní mají při mimořádné události prakticky okamžitě k dispozici informace potřebné k rychlému a efektivnímu zásahu a pomoci ohroženým.

Díky této databázi bude moci Hasičský záchranný sbor ČR účastníky táborů také včas varovat např. před příchodem povodně nebo silného větru a velmi to usnadní i případnou evakuaci ohrožených (při živelní pohromě či epidemii).

Projekt by tak měl přispět k větší bezpečnosti dětí a pracovníků na táborech a dalších podobných zotavovacích akcí.

Do databáze mohou být zahrnuty také jiné podobné akce pro děti (organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než je výše uvedeno), které nemusí být hygienikům dopředu nahlášeny. Stačí pouze, aby se jejich organizátoři obrátili na nejbližší územní pracoviště krajské hygienické stanice.

Pro více informací:

kpt. PhDr. Petr Kopáček

tiskový mluvčí

MV-generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru ČR

Tel.: 950 819 944

Mobil: 602 215 142

E-mail: petr.kopacek@grh.izscr.cz

Vlastimil Sršeň

tiskový mluvčí

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pro více informací tel.: 224 972 166

e-mail: tis@mzcr.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).