Hlavní navigace

Bydlení pro seniory

[Tisková zpráva] Pronájem převedených bytů v domovech pro seniory zlepší bytovou situaci důchodců a osob se zdravotním postižením, říká pražský magistrát.

Sdílet

Penziony pro seniory, které byly transformovány na sociální byty, zůstaly vyčleněny pro lidi v důchodovém věku. Slouží zejména těm, kteří se kvůli deregulaci nájemného či zdravotnímu stavu ocitli v tíživé životní situaci. Městská rada dnes schválila pronájem bytů pro více než sto dalších žadatelů, kteří splňují daná vstupní kritéria.

„Žadatelé musí být starší 65 let, mít trvalé bydliště na území hlavního města, pravidelný měsíční příjem ve výši alespoň 6 000 Kč a problematickou bytovou situaci, například nucené vystěhování, současné bydlení nevyhovující potřebám a možnostem žadatele, vysoké finanční náklady na bydlení, a podobně,“ uvedl radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

Při posuzování a hodnocení jednotlivých žádostí je přihlíženo i k tomu, zda  si žadatel svoji současnou bytovou a sociální tíseň nezpůsobil vlastní vinou, např. převodem stávajícího bytu na osobu blízkou. V takovém případě je situace žadatele hodnocena –2 body. Situace, kdy je žadatel  osamělá osoba, je hodnocena naopak +2 body. Bodové ohodnocení finanční situace žadatele je v rozsahu 0–3 bodů: od příjmu žadatele je odečtena výše nájemného, výsledek je poté hodnocen podle následující tabulky:

Výše příjmu po odečtení stávajícího nájmu  

Počet bodů

    0    -    3.000 Kč

3

3.001    -    6.000 Kč

2

6.001    -    8.000 Kč

1

8.001  +

0

Všichni vybraní žadatelé splňují vstupní kritéria a ocitli se ne vlastní vinou v nelehké bytové i sociální situaci a vzhledem k svému věku a zdravotnímu stavu žijí v nevyhovujících podmínkách. Řešením jejich situace jim bude umožněno prožít důstojné stáří.

„Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou 2 roky, se smluvním automatickým obnovováním po 1 roce v následujících 7 letech. Podmínkou je řádné plnění všech stanovených podmínek. Nájemní smlouva obsahuje i zvláštní ustanovení o možnosti sjednání nového nájemního vztahu po uplynutí 9 let. Výše popsaným řešením smluvního vztahu se zamezí případnému nežádoucímu přechodu nájmu bytu nebo převodu užívání bytu na osoby, pro které nejsou byty určeny,“ popisuje radní Janeček.

Dům s chráněnými byty je určen pro seniory a zdravotně postižené občany se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo pokročilého věku, kteří v důsledku toho mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).