Hlavní navigace

Bezstarostné léto vašich dětí s Elektronickou zdravotní knížkou

[Tisková zpráva] Letní měsíce bývají z hlediska dětských úrazů nejnebezpečnější, přitom řadě zranění by se dalo předejít prevencí a osvětou. Také přesné informace o zdravotním stavu dětských pacientů často rozhodují o tom, zda bude správně zvolena poúrazová léčba a jaké mohou být následky zranění. Právě zde se projevuje unikátnost služby Elektronické zdravotní knížky (EZK), která umožňuje, aby i děti měly neustále při sobě souhrn informací o svém aktuálním zdravotním stavu, což při stanovení diagnózy pomůže zejména lékařům, kteří vidí malého pacienta poprvé v životě.

Sdílet

„Elektronická zdravotní knížka představuje informační zázemí jak pro lékaře a zdravotnické pracovníky, lékárny a zdravotní pojišťovnu, tak pro klienty. Naší unikátní službou chceme oslovit také rodiče, kteří se velmi pečlivě starají o zdraví svých dětí. V jejich snaze je rádi podpoříme a umožníme jim mít přehled nad zdravotním stavem jejich ratolestí kdekoli a kdykoli,“ říká Ing. Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.  

Každým rokem se dle statistik stane v České republice více než 400 000 dětských úrazů, které si vyžádají ošetření lékaře. Právě během letních prázdnin většinou neřeší zdravotní problémy dětí jejich praktičtí lékaři, ale například zdravotnický personál v zahraničí (dovolená u moře) nebo třeba ošetřovatelé na letním táboře.

V podobných situacích ocení zejména starostliví rodiče výhody Elektronické zdravotní knížky, díky níž můžete mít vy i vaše děti své zdravotní záznamy stále s sebou a kdykoliv neustále dostupné. „Díky Elektronické zdravotní knížce mám pod kontrolou potřebná očkování mého dítěte, různé alergie a její projevy, provedená vyšetření a prodělané nemoci, zkrátka informace o jeho zdravotním stavu. Navštívím-li lékaře, který ode mne požaduje podrobnější informace týkající se jeho zdravotního stavu, tak jsem ráda, že si nemusím všechno pamatovat nebo nosit s sebou, zároveň se nemusím obávat případné ztráty tištěných zpráv, spolu s lékařem snadno a rychle najdeme v EZK vše, co potřebujeme," upozorňuje Barbora Zálohová, předsedkyně MUM-rodinného centra.

Při registraci své EZK může klient zaškrtnout, zda budou nahlížet do jeho zdravotních záznamů všichni lékaři a zdravotní pracovníci zapojení do systému IZIP nebo pouze několik vybraných lékařů. V případě, že je omezen přístup pouze na několik důvěrných zdravotních pracovníků, tak se může stát, že se klient dostane do lékařské péče doktora, který je sice v IZIPu, ovšem nemá právo nahlížet do jeho zdravotních záznamů. Tuto záležitost řeší nová funkce EZK – zasílání SMS hesla pro jednorázový vstup do systému.

Právě při akutním onemocnění či úrazu vašeho dítěte je nyní řešení zcela intuitivní a snadné. Pokud má při sobě mobilní telefon, pak stačí, aby mu na něj ošetřující lékař, využívající systém IZIP, nechal zaslat ze systému SMS heslo. Zdravotnický pracovník se pak v EZK dozví, zda malý pacient například netrpí určitým druhem alergií nebo zda neužívá trvale nějaké léky, jakou léčbu v minulosti prodělal a jsou mu k dispozici i záznamy o provedeném očkování.

Informace o společnosti

Společnost IZIP, a. s.

Systém Elektronických zdravotních knížek představuje unikátní patentovanou službu v ČR, která je vedena pod patentem „Způsob shromažďování, evidence a zpřístupnění informací o zdravotní péči a jejích výsledcích a jeho použití“ z roku 2002 u Úřadu průmyslového vlastnictví. V České republice neexistuje adekvátní systém sdílení zdravotních údajů (mezi lékaři a pacientem a mezi lékaři navzájem) ke službě Elektronické zdravotní knížky (EZK). Systém Elektronických zdravotních knížek představuje vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě virtuální EZK. Výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Elektronická zdravotní knížka – průvodce zdravím

Čtyři pilíře vašeho zdraví

Emergentní dataset

Důležitá zdravotní data pacienta nutná pro záchranu života, do kterých, v případě ohrožení, může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace o pacientovi jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace.

Zdravotní informace ve vlastních rukou

Elektronická zdravotní knížka (EZK) slouží k zapisování i čtení, tedy sdílení zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Je dostupná přes internet z kteréhokoliv místa 24 hodin denně. Uložená data jsou vysoce zabezpečena. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě. Stává se vlastníkem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením.

Osobní účet pojištěnce

Obsahuje přehledy vykázané zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků, doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na jeho léčbu. Součástí zprávy je také identifikace případných nedoplatků na pojistném.

Manažer zdraví

Elektronická zdravotní knížka upozorňuje lékaře i pacienty na preventivní aktivity a informuje o zdravotních rizicích. K dispozici je například kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.

Bezpečnost

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

Registrace

O zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka. Pro pojištěnce VZP je registrace dostupná i na vybraných pobočkách České pošty vybavených pracovištěm Czech POINT a na 19 pobočkách Pojišťovny VZP, a.s., dále na označených registračních místech. Zaregistrovat se můžete také online na webových stránkách www.izip.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).