Hlavní navigace

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010

[Tisková zpráva] Organizace HealthCare Institute ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor realizovala druhý ročník průzkumu mezi vrcholovými manažery zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení.

Sdílet

Otázky se zaměřovaly na kvalitu a dostupnost zdravotní péče a na oblasti lidských zdrojů a financí. Průzkum také zjišťoval názory na koncepci zdravotnického systému jako celku. Průzkumu se zúčastnilo skoro 90 % ředitelů pojišťoven a asi 40 % ředitelů nemocnic.

Shoda mezi dotazovanými manažery panuje v tom, že český zdravotnický systém je i v celoevropském srovnání kvalitní. Vyhlídky do budoucna jsou méně optimistické. Více než polovina manažerů očekává, že úroveň úhrad zůstane na úrovni loňského roku, a to i v roce příštím. Jinak řečeno, většina manažerů očekává zmrazení finančních prostředků na úrovni roku 2009 i pro rok 2010 a 2011. Na rozdíl od manažerů zdravotních pojišťoven považují ředitelé nemocnic tyto prostředky za nedostatečné. Dvě třetiny ředitelů zdravotnických zařízení cítí v souvislosti s aktuální ekonomickou situací riziko zhoršení kvality zdravotní péče. Obavy ze zhoršení dostupnosti zdravotní péče jich vyjádřilo dokonce skoro 70 %. Management zdravotních pojišťoven tyto obavy nesdílí.

Čtěte téma: Anabáze pacienta po české nemocnici

Našemu zdravotnictví nechybějí jen peníze, ale také slušné vychování. Jak mám věřit lékaři či sestře, že od nich mohu čekat pomoc, když jim nestojím ani za to, aby mi řekli „Dobrý den“? 

Jako problém uvedli ředitelé nemocnic také fluktuaci zaměstnanců a nedostatek personálu. U lékařů to za problém uvedly tři čtvrtiny ředitelů, u zdravotních sester skoro polovina.

Většina dotazovaných (86 % ředitelů nemocnic a všichni ředitelé zdravotních pojišťoven) se shodně přiklánějí k tržnímu principu organizace systému zdravotnictví. Ten představuje vyšší možnost spoluúčasti pacientů, ovšem zejména ve smyslu širší nabídky, možnosti připojištění a rozlišování standardní a nadstandardní péče. Rezervy uvnitř systému pak vnímá velká většina respondentů, zvláště v oblastech nákupu zdravotní techniky, léčiv a efektivity práce.

Chybějící jasně definované standardy zdravotní péče zřejmě stojí za skutečností, že polovina ředitelů zdravotních pojišťoven uvádí, že nemá dobrý přehled o kvalitě péče v jednotlivých nemocnicích. 

O nutnosti zavedení jasných kritérií pro srovnání kvality a dostupnosti zdravotní péče se přitom diskutuje již několik let. Jedním z cílů Barometru v českých nemocnicích je přispět k řešení této komplikované problematiky.

Tomáš Cikrt: Jít k doktorovi na „blind“ je sázka do loterie

Jakou důvěru v české lékaře má bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví? „Máme skvvělé doktory, ale ti nejsou všude.“

Informace o Ipsos Tambor

Ipsos Tambor poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění včetně poradenské činnosti. Má za sebou více než 17 let činnosti – v r. 1992 vznikla společnost Tambor, která se v roce 2006 stala součástí sítě Ipsos – jedné z největších světových výzkumných sítí v oblasti výzkumu trhu.

Ipsos Tambor spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 64 zemích světa a disponuje více než stovkou zkušených pracovníků v ČR. Ipsos Tambor je členem profesních organizací ESOMAR  a SIMAR, řídí se dle jejich etických principů a metodických pravidel.

www.ipsos.cz

Informace o HealthCare Institute

Společnost HealthCare Institute (založena r. 2006) je nezisková organizace, která se zabývá zvyšováním kvality a efektivity ve zdravotnictví a pomáhá zvyšovat kvalitu péče o pacienty
v nemocnicích České republiky podporou zavádění moderních manažerských metod řízení nemocnic. Je členem Advisory Board – poradního orgánu ZP Dovera, SR.

V roce 2010 realizuje již pátý ročník porovnávání kvality českých nemocnic z pohledu Spokojenosti pacientů, Spokojenosti zaměstnanců nemocnic a Finančního zdraví nemocnic. Také pořádá středoevropskou odbornou konferenci „Efektivní nemocnice“ se zaměřením na strategii nemocnic, letos koncem listopadu 2010 v Praze. Mezi účastníky patří zřizovatelé
 a vrcholový management nemocnic a zdravotních pojišťoven z regionu ČR, SR a Polska včetně odborníků na management ve zdravotnictví ze států EU (Švédsko, Holandsko, SRN).

www.hc-institute.org

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).