Hlavní navigace

Jak vyhledávat na Vitalia.cz

  • Vyhledávání na Vitalii poskytuje mnoho luxusních funkcí, abyste našli přesně to, co potřebujete. Podívejte se, jaké máte možnosti, když jednoduché hledání nevede ke kýženému výsledku.

Sdílet

Základní operátory

Systém podporuje základní logické operátory AND, OR, NOT (alternativní zápis operátorů: &&,|| a !). Defaultním operátorem je AND. Hledání instalace debian je tedy ekvivalentem instalace AND debian. Slovní spojení můžete vyhledat s pomocí uvozovek. Pokud tedy zadáte „Mandrake 9.0 beta 3“, dostanete jen ty dokumenty, kde se tato slova vyskytují těsně za sebou. Výrazy můžete seskupovat i pomocí závorek pro určení priority operátorů – (Mozilla OR MSIE) AND statistika. Pozor, logické operátory musí být zapisovány velkými písmeny, jinak je systém bude považovat za hledaná slova.

Systém nehledí na velikost písmen – zadání Red Hat je to samé jako red hat. Rovněž je možné rozlišit, zda chcete hledat s diakritikou či bez ní, pomocí přepínače na stránce pokročilého hledání.

Pokročilé operátory

+slovo

Znamená, že slovo musí být ve výsledku obsaženo. Použitím SuSE OR Mandrake +modem tedy říkáte: vrať mi články, kde bude SuSE nebo Mandrake, ale musí se tam zároveň mluvit o modemech.

-slovo

Znamená, že slovo nesmí být ve výsledku obsaženo. Dotaz instalace modem -ISDN značí, že hledáte informace o instalaci modemu, ale nechcete texty, kde se mluví o ISDN.

Žolíci

Znaky a ? fungují jako zástupní žolíci. Hvězdička zastupuje libovolný počet znaků – <a href=„/vyhleda­vani/?qs=kl%E1­ves“>kláves* najde texty se slovy klávesnice, klávesa i klávesy, kno*ix najde knoppix i překlepové knopix. Otazník zastupuje právě jeden znak – disku?e najde texty se slovem diskuze i diskuse.

Vyhledávání v nadpisech a perexu

Pomocí konstrukce title:"" můžete hledat pouze v nadpisech článků, např. title:„debian“ vrátí pouze texty, kde je slovo Debian v nadpisu. Hledání perex:„linus“ pak vrátí jen texty, kde se v perexu píše o Linusovi. Můžete hledat i pouze v těle článku – text:„knoppix“.

Zvýšený důraz na slovo

Pomocí modifikátoru ^ můžete zvýšit váhu hledaného slova, např. dotazem recenze9 red hat říkáte, že vás zajímají dokumenty s recenzí Red Hatu a důraz kladete na slovo recenze. Výpis výsledku pak bude seřazen jinak než při použití dotazu recenze red hat. Defaultní hodnota důrazu na slovo je 1, jakékoliv číslo větší než 1 říká, že na slovo kladete větší důraz než na ostatní slova (čím je číslo vyšší, tím vyšší důraz na slovo kladete).

Fuzzy vyhledávání

Pomocí modifikátoru ~ můžete aktivovat fuzzy vyhledávání, tj. hledání podobných slov – padák~ najde i panák či padáky. Stupeň podobnosti můžete určit na stupnici 0 až 1 (default je 0.5) – padák~0.3 zna­mená, že chcete i vzdáleně podobná slova, naopak padák~0.9 zna­mená, že chcete pouze velmi podobná slova.

Proximity vyhledávání

Položením dotazu „instalace Gentoo“~4 vyhledáte dokumenty, kde jsou mezi slovy „instalace“ a „Gentoo“ maximálně čtyři další slova.

Specifické znaky

Pro hledání znaků + – & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ před ně musíte přidat obrácené lomítko (např. C++ jako C\+\+)

Stop-words

Některá slova systém neindexuje, protože se vyskytují v (téměř) každém článku a jejich vyhledání nemá na výsledek prakticky žádný vliv. Tato slova se označují jako stop-words a jsou to zejména spojky, předložky apod.

Nyní se již můžete vrátit na stránku vyhledávání a nabyté informace vyzkoušet v praxi.


Vyhledávání je realizováno za pomoci knihovny Lucene.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).