Hlavní navigace

Zaměstnanci P&G si mohou vzít 8 týdnů placené otcovské dovolené

Společnost P&G, která vyrábí značky Pampers, Ariel a Gillette, zavádí politiku otcovské dovolené #ShareTheCare.
25. 6. 2019

Sdílet

#ShareTheCare umožňuje zaměstnancům – novopečeným otcům, aby si vybrali 8 týdnů placené dovolené v průběhu 18 měsíců od narození nebo adopce dítěte. Kromě toho, že se jedná o důležitý pracovní benefit, je cílem vymýtit genderové předsudky v péči o děti.

Výzkum prokázal, že zůstane-li rodič s dítětem po narození po delší dobu doma, posílí to jejich vztah a má to pozitivní a dlouhotrvající důsledky na vývoj dítěte z hlediska lepších kognitivních a emočních výsledků i fyzického zdraví1. Ukázalo se také, že pokud čerstvý otec rovněž nastoupí na rodičovskou dovolenou, matka se snáze vrací do práce, roste zaměstnanost žen a mezi platy žen a mužů je menší rozdíl2.

Zdeněk Řiháček, country manager Procter & Gamble pro Českou republiku, uvádí: „Jsme nadšeni změnou zastaralého vnímání rodičovských rolí a chceme opustit stereotyp, že o děti v raném dětství by měly pečovat pouze ženy. Místo toho, že by se otcové vůbec neodvažovali zeptat, zda mohou odejít na rodičovskou dovolenou, my je intenzivně podpoříme, aby dali přednost trávení času se svým dítětem, a ze souvisejících výhod tak mohla těžit celá rodina.“

Tomáš Kapusta, team leader v Procter & Gamble, je jedním z prvních zaměstnanců, kteří se pro využití 8týdenní otcovské dovolené rozhodli. Tomáš hovoří o své otcovské dovolené pozitivně: „Opravdu jde o jedinečnou zkušenost, která posiluje celou moji rodinu. Umožňuje nám to sdílet běžnou péči o dítě. Nyní tak dokážu pochopit, proč společnost P&G tento přístup tolik podporuje a do práce se budu vracet s novými názory.“

Tomáš je vděčný za plnou podporu ze strany svých kolegů a nadřízených. Country manager Zdeněk Řiháček vysvětluje: „Je velmi důležité, aby se iniciativa #ShareTheCare stala normou, nikoli výjimkou. Chceme se odpoutat od mylné představy, podle níž rodičovská dovolená brání kariérnímu postupu. Jeho zkušenost je pro naši společnost přelomová a ostatní budou jeho příkladu následovat.“

Vytvoření vhodného pracoviště pro další generaci 

Pro nadcházející pracovní sílu s velkou budoucností jsou atraktivní společnosti, které zaujímají kladný postoj k otázkám kulturního významu. Klíčovou roli ve výběrovém řízení hraje flexibilita3. Ze studií totiž vyplývá, že u otců a rodičů stejného pohlaví, kterým bylo umožněno odejít na rodičovskou dovolenou, bylo obvyklejší, že se rozhodli u svého zaměstnavatele zůstat4. Nejnovější praxe společnosti P&G v oblasti zaměstnání má zvýšit její atraktivitu pro příští generaci zaměstnanců.

Kromě přilákání a udržení si nejlepších talentů společnost P&G uznává, že je důležité, aby byli zaměstnanci plošně zapojeni, pokud jde o rozmanitost a začlenění, a odhalili tak svůj plný potenciál. Iniciativa #ShareTheCare je na této cestě klíčovým krokem.

***

O politice #ShareTheCare

Součástí P&G politik, které povedou k zavedení rovnosti na pracovišti, jsou programy rodičovské dovolené pro rodičky, adoptivní rodiče a otce a rovněž strategie flexibility pracovní doby a místa (flex@work), jako je placené přerušení zaměstnání z důvodu studia nebo pružná pracovní doba, aby si pracovníci mohli účinně zorganizovat své soukromé potřeby.

Doba placené absence může být až 8 týdnů. Toto období zahrnuje i otcovskou dovolenou, která je dána zákonem. Na základě této interní politiky si zaměstnanec může vzít otcovskou dovolenou, dokud jeho dítě nedosáhne 18 měsíců. Tato politika zahrnuje všechny případy po 1. březnu 2019, ve kterých se zaměstnanec, který pracoval alespoň 12 měsíců pro P&G, stal otcem narozením dítěte, adopcí nebo jiným způsobem, ve kterém je muž legálně uznán v otcovském vztahu k dítěti. Na základě této politiky se otcovská dovolená může rozdělit na dvě části s cílem umožnit otcům starat se aktivně o dítě.


1 Evropská unie, 2018; Politiky týkající se otcovství a rodičovské dovolené ve státech Evropské unie
2 Evropská unie, 2018; Zpráva o rovnosti mezi ženami a muži v EU za rok 2018
3 (Průzkum společnosti Deloitte týkající se mileniálů, 2018)
4 Časopis Harvard Business Review, Koslowski, 2018: Podporuje-li kultura na pracovišti otcovskou dovolenou, těží z toho všichni zaměstnanci.
  Časopis Scientific American, Barron, 2017: Ekonomická stránka placené rodičovské dovolené
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).