Hlavní navigace

Základní pojmy welfare

Slovo welfare pochází z angličtiny a v češtině jej můžeme vyjádřit slovy životní pohoda hospodářských zvířat.
21. 6. 2010

Sdílet

Mezi pět základních zásad welfare patří:

 1. Osvobození hospodářských zvířat v chovech od hladu a žízně
  Hospodářským zvířatům by proto vždy měl být umožněn nerušené přístup k čerstvé vodě a krmivu, které jim zaručí plné zdraví a tělesnou zdatnost.
 2. Osvobození hospodářských zvířat od nepohodlí
  Chovatelé by zvířatům vždy měli poskytnout odpovídající prostor respektující jejich etologické potřeby, včetně úkrytu a místa k odpočinku. 
 3. Osvobození hospodářských zvířat od bolesti, zranění a onemocnění
  V tomto směru hraje důležitou roli prevence. V případě zranění či onemocnění zvířete je také důležitá včasná diagnóza a odpovídající kvalitní léčba.
 4. Osvobození hospodářských zvířat od strachu a stresu
  Toho se nejlépe dosáhne respektováním a uplatňováním všech výše dosud uvedených zásad. U zvířat tak dojde k vyloučení psychického strádání.
 5. Poskytnout hospodářským zvířatům svobodu projevit své přirozené chování
  K tomu je třeba především poskytnutí dostatečného prostoru a vhodného prostředí, dále pobývání zvířat ve společnosti stejného druhu živočichů.

Přestože se pojem welfare do podvědomí široké veřejnosti v České republice zatím skoro vůbec nedostal, v odborných kruzích se tomuto tématu už nějakou dobu věnují. A i když se to možná nezdá, není welfare myšlenkou, která by vznikla až ve 20. století. Velkou diskuzi o pohodě hospodářských zvířat už v 60. letech vyvolala Ruth Harrisonová, která ve své knize Animal Machines (Zvířecí stroje) kritizovala tovární chov zvířat. Kniha vzbudila velký zájem veřejnosti, která dokonce britskou vládu přiměla k sestavení odborného výboru, který se měl zabývat výzkumem welfare zvířat chovaných v intenzivních chovech. V současné době se téma pohoda zvířat dostává do popředí zájmu veřejnosti zejména ve spojitosti se zabezpečováním kvality potravin či hrozbou šíření nemocí přenosných na člověka. Podněty k diskuzi nad kvalitou života hospodářských zvířat přináší také stále se zvyšující počet vědeckých studií dokazující pozitivní vazbu mezi pohodou zvířat, jejich zdravím a kvalitou zpracovávaných potravin. Stoupá také počet lidí, kteří z principu chov zvířat určených k porážce odmítají a volí raději stravu bez živočišných produktů. Vytvořit hospodářským zvířatům co nejvíce přirozené podmínky pro život se snaží například ekologické zemědělství. Dodržování welfare mají ekozemědělci ošetřeno dokonce právními předpisy a v případě jejich neplnění jim může hrozit až odebrání certifikace.

Užitečné kontakty:
Compassion in World Farming – britská organizace s mezinárodním působením, která se zabývá zlepšováním životní pohody hospodářských zvířat a podporou humánních a ekologicky udržitelných metod hospodaření v zemědělství.
Kontakt: Ing. Romana Šonková – mob: 731 101 200, Romana@ciwf.org, http://www.ciw­f.org.uk/

Společnost pro ochranu zvířat – http://www.spo­lecnostprozvi­rata.cz/

Nadace na ochranu zvířat  – http://www.ochra­nazvirat.cz/

Ústřední komise pro ochranu zvířat / ÚKOZ – odborný poradní orgán ministerstva zemědělství pro ochranu zvířat proti týrání.
Kontakt: www.mze.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).