Hlavní navigace

Nedostatek vody a plastový odpad – globální projekty na záchranu životního prostředí

Máme-li vyřešit obrovské problémy v oblasti životního prostředí, kterým náš svět čelí, budeme muset v nejbližších letech rychle provést výrazné změny.
22. 1. 2020

Sdílet

Nedostatek vody, recyklace plastů, vytvoření cirkulární ekonomiky – tyto otázky nemůže vyřešit pouze jediná firma. Také proto se společnost P&G účastní zasedání Světového ekonomického fóra a přispívá tak k budování a podpoře rychlejšího fungování optimálních partnerství s účastí zástupců daného odvětví, veřejného i soukromého sektoru a občanské společnosti a činitelů s rozhodovacími pravomocemi.

Společnost P&G usiluje o spolupráci na trvalých změnách na úrovni systému, které povedou k růstu a které budou mít skutečný dopad, a podílí se proto na různorodých projektech, od koalice 50litrová domácnost, jejímž cílem je přesvědčit uživatele, že namísto 500 litrů vody bohatě postačí 50 litrů, a chránit tak tento nejcennější zdroj na světě, přes Alianci proti plastovým odpadům po spolupráci na iniciativě HolyGrail, která usiluje o vytvoření účinnější a efektivnější recyklaci plastů.

Koalice 50litrová domácnost: společně za novou podobu městského života

V současnosti hrozí velkým městům po celém světě potenciální vodní krize, přičemž 14 z 20 největších měst světa, mimo jiné Los Angeles, Tokio či Dillí, již trpí nedostatkem vody. Při současném tempu populačního růstu a plýtvání vodou se tato krize bude dále prohlubovat – do roku 2030 má předpokládaný rozdíl mezi celosvětovou nabídkou vody a poptávkou po ni dosáhnout 40 % v neprospěch nabídky.

Společnost P&G proto iniciovala vznik koalice 50litrová domácnost, která sdružuje společnosti, činitele s rozhodovacími pravomocemi a komunity s cílem vytvářet a šířit inovace pro domácnost, které pomohou řešit městskou vodní krizi. Koalice má za cíl přesvědčit uživatele, že spotřeba 50 litrů vody denně může být spojena se stejným komfortem jako spotřeba 500 litrů. Koalice bude postupně spouštět pilotní projekty v klíčových oblastech s nedostatkem vody. Poznatky z pilotních projektů pak bude možné využít k realizaci v celosvětovém měřítku. Více informací najdete na www.50LHome.com.

Projekt HolyGrail: nový systém recyklace odpadů

Cesta k cirkulární ekonomice vyžaduje řešení jedné z největších překážek recyklace plastů – neefektivní třídění v recyklačních zařízeních.

Významnou roli zde hraje projekt HolyGrail, společné úsilí o vytvoření důslednějšího systému značení u veškerých obalů. Různé firmy tradičně využívaly vlastní jedinečná značení k identifikaci recyklačního potenciálu obalů. Tento systém vedl ke zpoždění v procesu recyklace a vyvolával zmatek ohledně toho, jak nejlépe daný odpad znovu využít. Projekt HolyGrail, dvojnásobný laureát ocenění Sustainability Awards 2019, tento proces zcela zásadně mění a připravuje tak cestu pro „inteligentní třídění“ v recyklačních zařízeních.

Aliance proti plastovým odpadům

Na následujícím se všichni shodneme: plastové odpady nepatří do oceánů ani na jiná místa životního prostředí. I přes mnoho výhod plastů pro zdraví, bezpečnost, udržitelnost a pohodlí se však plastové odpady v některých částech světa staly nemalým problémem – důvodem je skutečnost, že s nimi není řádně nakládáno.

Společnost Procter & Gamble se spolu s dalšími více než 40 globálními firmami z celého řetězce plastů, tedy subjekty, které vyrábějí, využívají, prodávají, zpracovávají, sbírají a recyklují plasty, rozhodla tento problém řešit s jasným cílem: pomoci s likvidací plastových odpadů v životním prostředí. V lednu 2019 proto společně se strategickými partnery Světového ekonomického fóra, společnostmi Dow, PepsiCo, Chevron a Mitsubishi, založili Alianci proti plastovým odpadům. Aliance tak představuje první organizaci svého druhu, jejímž cílem je vytvářet, realizovat a šířit řešení za účelem vhodného nakládání s plastovými odpady a jejich minimalizace, dále pak zajišťování investic a propagace řešení, například redukce a recyklace materiálů. Členové Aliance již přislíbili téměř 1 miliardu dolarů, získávání prostředků však dále pokračuje – cílem je na vývoj a podporu řešení v příštích pěti letech shromáždit 1,5 miliardy dolarů.

Aliance LOOP

Aliance Loop, mezi jejíž zakládající členy společnost Procter & Gamble patří, byla představena na výročním zasedání Světového ekonomického fóra 2019 v Davosu. Cílem této aliance je změnit světovou závislost na jednorázových obalech a snížit objem odpadů prostřednictvím revolučního cirkulárního nákupního systému. Aliance Loop představuje nový obchodní model, kdy je řada potravin a domácích potřeb balena do jednotných trvanlivých nádob označených příslušnou obchodní značkou, které se po spotřebě shromažďují, čistí, naplňují a znovu využívají.

V květnu 2019 začala aliance Loop testovat nový eshop na trzích v USA a Francii (viz loopstore.com a maboutiqueloop.fr). K alianci Loop se připojila rovněž řada maloobchodníků a společností z odvětví baleného spotřebního zboží s cílem ověřit, zda model Loop funguje také v praxi. Právě toto partnerství hraje rovněž zásadní roli pro budoucí plány rozšiřování a expanze v rámci Spojeného království, Kanady, Japonska, Německa, Austrálie a dalších trhů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).