Hlavní navigace

Arnica Montana CH9 granule 4g

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Arnica Montana CH9 je homeopatický přípravek.

Příbalový leták Arnica Montana CH9 granule 4g

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls220531/2011
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ARNICA MONTANA 2CH-200CH, 3K-10MK

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

ARNICA MONTANA

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 g granulí
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Datum revize textu :

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ
11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, Sainte Foy-lès-Lyon, Francie.
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/291/92-A/C

1
13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15. NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.
2

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).