Všechny galerie Zpět

Fotogalerie: Rodí starší ženy. Riziko vývojových poruch stoupá

Downův syndrom: Díky moderním metodám těhotenských vyšetření se podařilo oproti dřívějšku výrazně snížit výskyt tohoto onemocnění, ovšem pozor, u narozených dětí  Více v článkuIsifa.cz
 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Díky moderním metodám těhotenských vyšetření se podařilo oproti dřívějšku výrazně snížit výskyt tohoto onemocnění, ovšem pozor, u narozených dětí

  Autor: Isifa.cz

 • Prenatální diagnostika

  Prenatální diagnostika

  Celkové množství „Downů“ naopak stoupá. Většina skončí potratem.

  © Internet Info

 • Prenatální diagnostika

  Prenatální diagnostika

  Počet žen, u kterých je během těhotenství zjištěn Downův nebo jiný chromozomální syndrom, se během posledních let značně zvyšuje. Jedním z důvodů je lepší a časnější diagnostika, která odhalí i případy, o nichž by se dříve ani nevědělo.

  © Internet Info

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Chromozomální abnormalita vede k mentálním postižením a charakteristickému vzhledu postižených

  Autor: Isifa.cz

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Každá buňka lidského těla obsahuje 46 chromozomů. Ale pohlavní buňky mají poloviční počet chromozomů, a tak plod získá 23 chromozomů z ženského vajíčka a 23 chromozomů ze spermie. Omylem může být ve vajíčku nebo spermii chromozom navíc a plod pak má ve svých buňkách 47 chromozomů. V případě Downova syndromu jde o nadbytečný chromozom č. 21, jak je vidět na tomto idiogramu.

  Autor: Wikipedia.org / zdroj National Institutes of Health / licence public domain

 • Prenatální diagnostika

  Prenatální diagnostika

  Downův syndrom je nejčastější genetickou příčinou mentální retardace. Další chromozomální vady provázejí velmi těžká postižení

  © Internet Info

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Dříve označovaný jako mongolismus. Nejčastější genetická příčina mentální retardace.

  Autor: Isifa.cz

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Děti s Downovým syndromem mají obvykle nižší průměrné IQ

  Autor: Isifa.cz

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Často je spojený s dalšími vrozenými vadami, např. srdce nebo trávicího traktu

  Autor: Isifa.cz

 • Edwardsův syndrom

  Edwardsův syndrom

  Tuto poruchu způsobuje nadbytečný chromozom č. 18. Má ještě závažnější postižení než Downův syndrom. Na snímku Isabella, osmé dítě Karen Santorumové a bývalého prezidentského kandidáta USA Ricka Santoruma, trpící Edwardsovým syndromem.

  Autor: Isifa.cz

 • Patauův syndrom

  Patauův syndrom

  Toto genetické onemocnění, vyvolané přítomností třetího chromozomu 13, provázejí velmi vážná postižení

  Autor: Isifa.cz

 • Rozstěp

  Rozstěp

  Rozštěpové vady obličeje jsou jedny z nejrozšířenějších vrozených vývojových vad

  Autor: Nadační fond Šťastný úsměv www.rozstepy.cz

 • Rozstěpové vady

  Rozstěpové vady

  Přestože vypadají hrůzostrašně, nepředstavují dnes již příliš velké riziko a postižení

  Autor: Nadační fond Šťastný úsměv www.rozstepy.cz

 • Počet narozených dětí na 100 žen daného věku

  Počet narozených dětí na 100 žen daného věku

  Věk rodiček stoupá. V roce 1990 většina rodila ve věku 20-24 let

  © Internet Info

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  V loňském roce bylo téměř 55 procentům rodiček více než třicet let, plných 18 % žen rodí ve věku nad 35 let

  Autor: Isifa.cz

 • Vývoj počtu narozených dětí podle věku matky

  Vývoj počtu narozených dětí podle věku matky

  Modrá linka ukazuje stále stoupající podíl matek v kategorii 35+

  © Internet Info

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Stoupající věk těhotných je podle Vladimíra Gregora, primáře oddělení lékařské genetiky Thomayerovy nemocnice v Praze, jedním z důvodů rostoucího počtu vývojových poruch v těhotenství

  Autor: www.ftn.cz

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Až do roku 1999 byla po dlouhá léta nejsilnější skupina rodiček v kategorii 20–24 let

  Autor: ÚZIS

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Podíl u mladších rodiček stále klesal, naopak rostly kategorie 30–34 let a v dalších letech 35 let a starších

  Autor: ÚZIS

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Věk rodiček pořád stoupá, u nás např. ve věku 45–49 let v roce 2011 porodilo 93 žen, a dokonce osm žen nad 50 let (šlo pravděpodobně o gravidity z darovaných vajíček)

  Autor: ÚZIS

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Věk matky je riziko, z hlediska Downova ad. syndromů přitom není důležité, zda jde o první, nebo již několikáté těhotenství (na snímku albánská dívka s Downovým syndromem s matkou)

  Autor: Isifa.cz

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Autor: ÚZIS

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Největší podíl rodiček 30-34 a 35+ z celkového počtu zde rodících žen je v Praze, nejnižší v krajích Vysočina a Libereckém

  Autor: ÚZIS

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Největší podíl rodiček 30-34 a 35+ z celkového počtu zde rodících žen je v Praze, nejnižší v krajích Vysočina a Libereckém

  Autor: ÚZIS

 • Vývojové poruchy

  Vývojové poruchy

  Test, který by stoprocentně vyloučil všechny možné vady, neexistuje. Riziko je zhruba 3-5 % v každém těhotenství

  Autor: Isifa.cz

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Nejvyšší záchytnost tohoto postižení je v I. trimestru těhotenství

  Autor: Wikipedia.org / licence public domain / autor Mikael Häggström

 • Amniocentéza

  Amniocentéza

  Odběr plodové vody je postup používaný k diagnostice plodu

  Autor: Isifa.cz

 • Amniocentéza

  Amniocentéza

  I tento výkon má své určité riziko, žena může potratit. Riziko potratu je asi půl procenta.

  Autor: Isifa.cz

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Rentgen plodu v děloze ukazuje postoj (hlava zakloněná dozadu) typický pro Downův syndrom

  Autor: Isifa.cz

 • Prenatální diagnostika

  Prenatální diagnostika

  Riziko vyjde 1:X, pak musí lékaři individuálně posoudit, kde je hranice. Rozhraní je cca 1:250. S věkem výrazně stoupá

  Autor: Vitalia.cz

 • Prenatální diagnostika

  Prenatální diagnostika

  Riziko Downova syndromu v 35 letech je 1:380, v 36 letech již 1:310, v 37 1:240... Čtyřicátnice má riziko Downa už celých 1:110, pětačtyřicetiletá dokonce 1:30!

  © Internet Info

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Pro srovnání s předchozím – u osmnáctileté těhotné je hodnota vyjadřující riziko postižení 1:1600.

  Autor: Isifa.cz

 • Rodí starší ženy

  Rodí starší ženy

  Pokud jde o stárnoucí rodičky, posouváme se směrem na Západ a do společnosti vyspělých zemí. V podílu dětí narozených matkám 35+ jsme zhruba v polovině.

  © Internet Info

 • Prenatální diagnostika

  Prenatální diagnostika

  Moderní vyšetření odhalí velkou část vývojových poruch

  © Internet Info

 • Ukončení těhotenství

  Ukončení těhotenství

  V ČR se stále vychází ze zákona z roku 1966. „Problém je v tom, co je to závažný genetický důvod,“ uvažuje Vladimír Gregor, primář oddělení lékařské genetiky Thomayerovy nemocnice v Praze

  © Internet Info