Speciál Silikozy.cz

Prsa "na pojišťovnu"

Oslovila jsem několik zdravotních pojišťoven a dalších organizací s prosbou o údaje, které by mohly přiblížit představu o četnosti operací prsou v České republice a o vynaložených nákladech.

Kdy a v jakém rozsahu se zdravotní pojišťovny podílejí na úhradě operací? Většina vyjádření byla spíše mlhavá, ale jisté je jedno: prsa „na pojišťovnu“ získáte pouze ze zdravotních důvodů.

Stanislava Jelenová, tisková mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny odpovídá: „Zdravotní pojišťovna může operace prsů hradit pouze ze zdravotních důvodů v případech, kdy se jedná o jedinou možnost léčby dle § 16 zák. č 48/1997 Sb. Úhrada se prování na žádost ošetřujícího lékaře a schvaluje ji revizní lékař zdravotní pojišťovny. Statistiky nesdělujeme, je možné je čerpat pouze z dostupných zdrojů na internetu, např. ze stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Ivo Hartmann, ředitel zmiňovaného ÚZIS, sděluje: „Naše data vám mohou poskytnout informaci o operacích prsou provedených spíše z léčebných důvodů v rámci hospitalizací v nemocnicích ČR, např. počet operovaných žen se zhoubným novotvarem prsu apod. Informace o kosmetických operacích soukromých klinik nemáme k dispozici.“

Konkrétnější údaje poskytl Jiří Rod, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Z jakých důvodů je možné provést – obecně – plastickou operaci prsu: například kromě rekonstrukce po ablaci (odnětí) také třeba zmenšení prsou v případě, že působí zdravotní problémy zádům? Existuje i možnost zvětšení prsou „na pojišťovnu“, například z důvodu psychických problémů?


Autor: Agentura SXC

Pokud jde o indikaci výkonu „rekonstrukce prsu syntetickou vložkou“, je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen po ablaci prsu jako rekonstrukční výkon indikovaný onkologem nebo dále u vrozených vad prsu. Možností je i zmenšení prsou ze zdravotních důvodů. K této indikaci se vyjadřuje revizní lékař. Výkon není z veřejného zdravotního pojištění hrazen, jsou-li důvody kosmetické.

Operace prsu jsou prováděny v případě dvou indikací:

  1. kosmetické důvody: hradí žadatel služby, nehradí zdravotní pojišťovna, takže bližší informace (co se týká počtu operací, čekacích dob ap.) k dané problematice nemáme k dispozici.
  2. ze zdravotních důvodů: tyto operace jsou hrazené zdravotní pojišťovnou a jde hlavně  o:
  • rekonstrukci  prsou syntetickou vložkou z indikace onkologa nebo u  vrozených vad prsu
  • zmenšovací operace z indikace neurologa, ortopeda či mamologa se schválením revizního lékaře (jde většinou o problémy s páteří způsobené  nadměrnou velikostí prsou)

Kolik plastických operací prsou z uvedených důvodů se v Česku provádí?

Za rok 2007 bylo VZP ČR vykázáno jednotlivými pracovišti 93 rekonstrukčních operací a 290 zmenšovacích operací.

Kolik pracovišť provádí rekonstrukční operace prsu? Jedná se jen o nemocnice, nebo jsou mezi nimi i soukromé kliniky plastické chirurgie?

Tyto operace má VZP ČR nasmlouvány u cca 40 smluvních partnerů včetně soukromých lůžkových zařízení.

Jak dlouhé jsou čekací lhůty na operace prsu? Liší se například v rámci regionu?

Nemáme žádné signály ze strany pacientek, že by čekací doby na tyto operace byly nestandardně dlouhé. Regionální rozdíly v čekacích dobách jsou, ale záleží na pacientce, kde operaci podstoupí.

 Kolika léky se dnes v Česku léčí rakovina prsu?

Léčivých přípravků je mnoho, některé se používají již roky, jiné mají krátkou historii. Důležitější než počet je jejich rozdělení:

  1. cytostatika
  2. biologické léky
  3. hormonální přípravky

Kolik korun tyto léky stojí? Hradí je plně pojišťovna? Pokud ne, kolik za ně pacientka doplácí?

Léčba vyjde od několika set korun až po cca 100 000 za měsíc, záleží na stádiu onemocnění a volbě přípravků. Nemá smysl hovořit o ceně jednotlivých léčiv, protože se většinou kombinují dva až tři přípravky v různých kombinacích a různých časových intervalech.

Kolik pacientek se ročně léčí s rakovinou prsu? A kolik průměrně pojišťovna za léčbu jedné pacientky zaplatí?

Dá se říci, že za rok se léčí několik tisíc pacientek, biologickými léky zhruba 550 žen. Léčba pacientky na cytostatické léčbě stojí od několika tisíc do desítek tisíc za rok. Léčba hormonální vyjde asi na 2 000 – 50 000 Kč ročně a léčba biologickými  léky dosahuje částek kolem jednoho miliónu korun.

Zuzana Brávníková ze Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE doplňuje: „Operace prsů, kdy si ženy nechávají zvětšit poprsí, nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, protože se jedná o kosmetický zákrok. 

Zdravotní pojišťovny hradí operace „zmenšovací“, kdy velké prsy ženě způsobují zdravotní obtíže, které musí být průkazně v žádosti doloženy. V tomto případě úhradu zdravotního výkonu musí schválit revizní lékař.

Dále zdravotní pojišťovna hradí i rekonstrukční operace po ablacích prsů pro nádorové onemocnění. I zde musí být splněna přísná indikační kriteria. 

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE tyto výkony hradí pouze ve smluvních zařízeních, kde mají oddělení plastické chirurgie a příslušné odborné zázemí. Jedná se zejména o fakultní nemocnice, případně krajské (oblastní) nemocnice.“

Počty zmenšovacích operací – Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4

5

8

8

10

9

5

8

19

36

Počty rekonstrukčních operací - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3

5

4

1

7

3

6

4

8

1

Autor: Lenka Krbcová

Silikony: výhra, nebo risk? Ňadra v historii: Co jsou ta prsa vlastně zač?        

Názory na Prsa "na pojišťovnu"

MarieK.
MarieK. (neregistrovaný) ---.pilsfree.net
9. 7. 2011 22:49 Nový

Re: Úhrada operací

celé vlákno

Je to je milý článek. Konečně je někde popsáno, jestli je vůbec možné aby operaci prsou hradila pojištovna, díky! teď už se nebojím jít zeptat na můj konrétní příklad, protože mám aspoň trochu naději a vím že je to reálné :-) Chystám se na zmenšení prsou kvůli chronickým bolestem zad a ramen, tak třeba to vyjde...

10. 7. 2011 11:36 redakčně upravil Lenka Krbcova, důvod: spam
pastel.ka
19. 8. 2010 23:58 Nový

Úhrada operací

celé vlákno

Domnívám se, že bylo správně vysvětleno, kdy pojišťovny hradí zákroky.
Onkologické onemocnění postihne psychicky každou ženu, zde je potřeba vrátit sebedůvěru, že žena je ještě stále ženou. To samé v případě velkých, přerostlých prsů, kde je zátěž na páteř. To jsou opravdu případy, kde by měly pojišťovny uhradit náklady za výkon chirurga.