rotaviry

Zvažujete očkování proti rotavirům?

Proti rotavirům se dá chránit očkováním