komunikace

Jak mluvit se slabozrakým: pomoc nabízíme, ale nevnucujeme