Hlavní navigace

Saloos Natur aroma airspray Litsea Cubeba 50ml

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Saloos Natur aroma airspray Litsea Cubeba 50ml Čistě přírodní vůně k rychlému osvěžení prostor, neutralizaci pachů, k dezinfekci, pročištěni a zvlhčení vzduchu. Vůně přírodních osvěžovačů Saloos dokáži povzbudit i uklidnit, podpořit koncentraci i optimisticky naladit.

Příbalový leták Saloos Natur aroma airspray Litsea Cubeba 50ml

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls120473/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Kamistad senzitiv
Ústní gel

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Kamistad
senzitiv musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Kamistad senzitiv a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamistad senzitiv používat
3. Jak se Kamistad senzitiv používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Kamistad senzitiv uchovávat
6. Další informace

1. Co je Kamistad senzitiv a k čemu se používá

Přípravek Kamistad senzitiv patří mezi léky, které se nazývají varia, jiná léčiva pro lokální
léčbu v dutině ústní.

Kombinace léčivých látek v ústním gelu Kamistad senzitiv má protibolestivý, protizánětlivý a
antibakteriální účinek.
Lidokain je silné lokální anestetikum.
Heřmánek nebo heřmánková tinktura obsahuje směs protizánětlivě a antibakteriálně
působících látek, jejichž kombinace podporuje proces hojení.

Kamistad senzitiv, ústní gel se používá při méně závažných infekcích dásní a sliznice dutiny
ústní a rtů (projevujících se zčervenáním, krvácivostí, puchýřky a bolestivostí dásní nebo
zčervenáním rtů) a při otlacích dásní a patra způsobených zubními protézami nebo rovnátky
zubů.
Pokud je bolest silná a neustupující nebo pokud jsou příznaky provázeny zvýšenou tělesnou
teplotou, navštivte lékaře.

Dětem může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamistad senzitiv používat

Nepoužívejte Kamistad senzitiv

jestliže jste přecitlivělý/á na lidokain nebo jiná lokální anestetika amidového typu, heřmánek
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Kamistad senzitiv a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat.

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud Vám lékař bude předepisovat nějaký lék, informujte ho, že používáte ústní gel
Kamistad senzitiv.

Těhotenství a kojení
Bezpečnost používání ústního gelu Kamistad senzitiv těhotnými a kojícími ženami nebyla
prokázána, a proto těhotné a kojící ženy nesmí tento přípravek používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Kamistad senzitiv používá

Pokud lékař neurčí jinak, dodržujte pokyny uvedené níže. Aby léčba přípravkem Kamistad
senzitiv byla účinná a bezpečná, dodržujte, prosím, pokyny uvedené níže nebo pokyny
Vašeho lékaře.

Kamistad senzitiv aplikujte na bolestivá a zanícená místa a jemně vmasírujte.
½ cm dlouhý proužek ústního gelu Kamistad senzitiv aplikujte třikrát denně.

Děti a kojenci
Dětem může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem.
Dětem a kojencům neaplikujte 1/2 cm dlouhý proužek více než třikrát v průběhu 24 hodin.

Kamistad používejte dokud obtíže nevymizí, ale bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek dlouhodobě ve vysokých dávkách.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Kamistad senzitiv než jste měl(a)
Údaje o předávkování přípravkem Kamistad senzitiv nebyly zaznamenány.

Při použití vyšší dávky přípravku z důvodu nedodržení pokynů pro dávkování se poraďte s
lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Kamistad senzitiv nežádoucí účinky, které se ale
nemusí projevit u každého.

Občas se může po aplikaci ústního gelu vyskytnout dočasný pocit lehkého pálení.

Velmi vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce, které nemusí být omezeny jen na místo
aplikace (sliznice dutiny ústní), např. zčervenání kůže a kopřivka.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo
pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. Jak přípravek Kamistad senzitiv uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Kamistad senzitiv obsahuje
1 g ústního gelu Kamistad senzitiv obsahuje:
Léčivé látky:
Matricariae extractum fluidum 1: 4-5 (extrahováno ethanolem 50% V/V
s 1,37 % trometamolu) 185 mg
Lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg

Pomocné látky:
Roztok benzalkonium-chloridu, silice kůry skořicovníku cejlonského, dihydrát sodné soli
sacharinu, karbomer, trometamol, kyselina mravenčí, ethanol 96% (V/V), čištěná voda.

Jak přípravek Kamistad senzitiv vypadá a co obsahuje toto balení
Kamistad senzitiv je žlutavě hnědý stejnorodý gel. Balen je v hliníkové tubě
s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem a v krabičce.
Velikost balení: 10 g

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.7.2011

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).