Hlavní navigace

NAC AL 600 Šumivé tablety k vnitřnímu užití 10x600mg

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Lék k uvolnění vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest.

Příbalový leták NAC AL 600 Šumivé tablety k vnitřnímu užití 10x600mg

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
sp.zn.sukls175149/2012

Příbalová informace – VP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
NAC AL 600 šumivé tablety
(Acetylcysteinum)
Šumivé tablety
Milá pacientko, milý paciente,
prosím, čtěte pozorně následující informaci, protože obsahuje důležité údaje pro
používání tohoto léku. S případnými dalšími otázkami se obracejte, prosím, na vašeho
lékaře nebo lékárníka.
Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb – Daimler – Str. 19
D – 89150 Laichingen
Německo
Výrobce
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo
Složení
Léčivá látka: Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě
Pomocné látky: Dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, aspartam,
povidon 25, makrogol 6000, citronové aroma
Indikační skupina
Indikační skupina: mukolytikum, expektrorans
Charakteristika
Acetylcystein zkapalňuje hustý hlen v průduškách, podporuje vykašlávání
nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel.
1/4
Indikace
Lék k uvolnění vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích
cest.
Kontraindikace
Kdy nesmíte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat?
Přípravek nesmíte užívat pokud víte o své přecitlivělosti na acetylcystein nebo na
jinou součást přípravku.
Na co musíte dbát během těhotenství a při kojení?
Zatím nejsou dostatečné zkušenosti s používáním NAC AL 600 šumivé tablety v
těhotenství a při kojení. Za těchto podmínek by neměl být přípravek užíván, ledaže
lékař rozhodne, že použití léku je naprosto nezbytné.
Co musíte brát v úvahu při léčení dětí?
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky není přípravek NAC AL 600 šumivé
tablety vhodný pro děti do 14 let.
Nežádoucí účinky
Jaké nežádoucí účinky může NAC AL 600 šumivé tablety vyvolat?
Velmi zřídka může vzniknout pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem.
V ojedinělých případech došlo k zánětům sliznice ústní (stomatitis), k bolestem hlavy
a šumění v uších (tinnitus). Existují ojedinělé zprávy, že po podání acetylcysteinu
vznikly reakce z přecitlivělosti, např. svědění, kopřivka (utrikaria), kožní vyrážka
(exantém, rush), dušnost, spasmus průdušek, zrychlení srdečního tepu a pokles
krevního tlaku; ojedinělé zprávy o spasmu průdušek se týkaly převážně pacientů s
zvýšenou reaktivitou průdušek při průduškovém astmatu (tzv. hyper-respondeři,
zvýšená citlivost průdušek vůči různým dráždivým faktorům).
V souvislosti s podáváním acetylcysteinu bylo ojediněle zaznamenáno krvácení, a to
částečně v rámci celkové přecitlivělosti.
Zpozorujete-li u sebe některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jinou
neobvyklou reakci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jaká opatření jsou nutná pokud se objeví nežádoucí účinky?
Při prvním náznaku přecitlivělosti se nesmí přípravek NAC AL 600 šumivé tablety
dále užívat. Informujte svého lékaře, který posoudí závažnost příznaků a podle
potřeby rozhodne o vhodných opatřeních.
2/4
Interakce
Které jiné léky ovlivňují účinky NAC AL 600 šumivé tablety a jak ovlivňuje tento
přípravek působení jiných léků?
Uvědomte si, že následující údaje se mohou vztahovat i k lékům, které jste užívali
krátce před užíváním acetylcysteinu.
Je nutné pečlivě zvážit vhodnost současného použití NAC AL 600 šumivé tablety a
přípravků, které kašel tlumí (antitusika), protože může dojít k nebezpečnému
městnání hlenu v dýchacích cestách.
Tetracyklin (hydrochloid) lze podávat pouze odděleně, nejméně s 2-hodinovým
časovým odstupem od užívání NAC AL 600 šumivé tablety (neplatí pro doxycyklin).
Současné podávání NAC AL 600 šumivé tablety a nitroglycerinu může zesílit
působení nitroglycerinu na rozšíření cév a zředění krve (zesiluje útlum shlukování
krevních destiček).
Návod k správnému dávkování
Uvedené pokyny platí, pokud váš lékař neurčí jinak. Dodržujte prosím následující
pokyny, jinak by lék nemohl správně působit.
Jaké množství NAC AL 600 šumivé tablety máte užívat a jak často?
Dospělí a mládež od 14 let: 2 x denně 1/2 nebo 1 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 600
mg acetylcysteinu na den).
Jak a kdy máte NAC AL 600 šumivé tablety užívat?
Tablety NAC AL 600 šumivé tablety se užívají po jídle rozpuštěné ve sklenici vody.
Upozornění: Dostatečný přívod tekutiny zlepšuje účinek přípravku na uvolňování
hlenu.
Jak dlouho máte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat?
Bez porady s lékařem smí dospělí a děti starší 14 let užívat přípravek nejdéle 5 dnů.
Pokud se stav onemocnění po této době nezlepší, je nutná porada s lékařem.
Důležitá upozornění a varování
Na co ještě musíte dbát?
U fenylketonurie, což je dědičné onemocnění látkové výměny, je nutné mít na zřeteli,
že lék obsahuje aspartamové sladidlo. V jedné šumivé tabletě je 11.22 mg
fenylalaninu.
Na co musíte dbát při řízení motorových vozidel, při práci ve výškách a při obsluze
strojů?
Není důvod ke zvláštním opatřením.
Co máte dělat došlo-li k požití velkých dávek NAC AL 600 šumivé tablety (úmyslné
nebo náhodné předávkování)?
Při náhodném nebo úmyslném předávkování se mohou dostavit příznaky místního
podráždění, jako jsou pálení žáhy, bolesti žaludku, nevolnost, zvracení a průjem.
3/4
Zatím však, ani při extremním předávkování, nebyly zaznamenány závažné nežádoucí
účinky a příznaky intoxikace.
Při pochybnostech se poraďte s lékařem.

Co máte dělat, když jste užili malou dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si
některou dávku zapomněli vzít?
Pokud jste zapomněli vzít jednu dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si vzali
příliš malou dávku, pokračujte při další dávce podle předpisu.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí!
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a
krabičce za výrazem „použitelné do“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25° C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Po vyjmutí tablety, víčko tuby řádně uzavřete !
Po rozpůlení tablety musí být zbylá polovina tablety neprodleně vrácena do tuby a
tuba musí být ihned dobře uzavřena.
Po první otevření tuby spotřebujte do 3 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení a druh obalu
NAC AL 600 šumivé tablety:
10 šumivých tablet
20 (2 x 10) šumivých tablet
Na lékařský předpis:
50 (5 x 10) šumivých tablet
Datum poslední revize příbalové informace: 23.10.2013
Máte-li jakékoliv další dotazy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
4/4

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).