Hlavní navigace

London Fruit&Herb Čaj jahoda s vanilkou 20x2g n.s.

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Čaj LFH jahoda s vanilkou 20x2g n.s. Čaj LFH jahoda s vanilkou. Čajové sáčky baleny jednotlivě.

Příbalový leták London Fruit&Herb Čaj jahoda s vanilkou 20x2g n.s.

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls152619/2010
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

POUMON HISTAMINE 3CH-200CH, 3K-10MK
2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK
3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 g granulí
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Datum revize textu :

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ
11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, Sainte Foy-lès-Lyon, Francie.
1
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/213/96-A/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ
15. NÁVOD K POUŽITÍ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.
2

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).