Hlavní navigace

Espumisan 40mg 100 orálních tobolek

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Espumisan je léčivý přípravek, který účinně odstraňuje pocit tlaku v břiše, pocit plnosti a plynatost. Espumisan může být užíván dlouhodobě, nemá vliv na trávení, i bez zapití se snadno polyká a je bezpečný i pro těhotné ženy a kojící matky.

Příbalový leták Espumisan 40mg 100 orálních tobolek

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls93581/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Espumisan
40 mg, měkké tobolky
Léčivá látka: simethiconum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Espumisan
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Espumisan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Espumisan užívat
3. Jak se přípravek Espumisan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Espumisan uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Látka nebo indikační skupina nebo mechanismus účinku
Espumisan je lék působící v trávicím traktu jako protipěnivý prostředek a používaný také jako
diagnostická pomůcka.

Použití:
- k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. plynatosti (meteorismus) a
pocitu plnosti
- na doporučení lékaře k přípravě na vyšetření v oblasti dutiny břišní, např.
rentgenologickému a sonografickému vyšetření
Obtíže způsobené plyny by mohly být také známkami funkčních poruch zažívacího traktu a
projevovat se jako pocit tlaku a plnosti, předčasný pocit sytosti, říhání, hlasité pohyby střev a
plynatost.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ESPUMISAN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Espumisan
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na simetikon, oranžovou žluť (E 110),
methylparaben nebo na kteroukoli další složku přípravku Espumisan.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan je zapotřebí

1/3
Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby
mohla být zjištěna příčina obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje léčbu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou známy.

Těhotenství a kojení
Nejsou žádné důvody pro omezení užívání přípravku Espumisan v těhotenství a po dobu
kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádná zvláštní upozornění nejsou třeba.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Espumisan přesně podle pokynů uvedených v této příbalové
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Obvyklá dávka je:

- při zažívacích obtížích způsobených plyny

Věk Dávkování
Dospělí a mladiství 2 tobolky přípravku Espumisan (což
odpovídá 80 mg simetikonu) 3-4krát denně
Děti ve věku 6-14 let 2 tobolky přípravku Espumisan (což
odpovídá 80 mg simetikonu) 3-4krát denně

Pro mladší děti a kojence jsou k dispozici jiné lékové formy.

- při přípravě na zobrazovací vyšetření
Doporučené dávkování je 2 tobolky přípravku Espumisan třikrát denně (což odpovídá 240 mg
simetikonu) v den před vyšetření a 2 tobolky přípravku Espumisan (což odpovídá 80 mg
simetikonu) ráno v den vyšetření.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Espumisan je příliš silný nebo slabý, poraďte se,
prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání
Espumisan se užívá během jídla nebo po jídle, podle potřeby také před spaním.

Délka léčby
Délka léčby se řídí průběhem obtíží.
Espumisan může být v případě potřeby na doporučení lékaře užíván také dlouhodobě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan, než jste měl(a)
Předávkování po užití přípravku Espumisan není známo.
Léčivá látka přípravku Espumisan vytváří v zažívacím traktu pěnu, rozpadá se čistě fyzikálně
a je biologicky a chemicky zcela neaktivní. Předávkování je proto v podstatě vyloučeno. I
velká množství přípravku Espumisan jsou snášena bez obtíží.

2/3
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan
V takovém případě můžete vynechanou dávku kdykoli nahradit.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan
V takovém případě by mohlo dojít k návratu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan nebyly dosud pozorovány.

Barvivo oranžová žluť (E 110) by mohlo vyvolat alergické reakce.
Methylparaben by mohl způsobit reakce z přecitlivělosti, a to i opožděné.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Espumisan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru, štítku a
krabičce za “použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Espumisan obsahuje
- Léčivou látkou je simethiconum. Jedna tobolka obsahuje 40 mg simethiconum.
- Pomocnými látkami jsou želatina, glycerol 85%, methylparaben, chinolinová žluť,
oranžová žluť

Jak přípravek Espumisan vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř kulaté, žluté měkké želatinové tobolky, Obsah tobolky je bezbarvý, nepatrně zakalený.

Velikost balení: 25, 50, 100 měkkých tobolek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
19.1. 2011
3/3

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).