Hlavní navigace

Carbosorb por.tbl.nob. 20 x 320mg

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Přípravek pohlcuje plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí a chrání sliznice zažívacího ústrojí před dráždivými účinky potravy a před průjmy.

Příbalový leták Carbosorb por.tbl.nob. 20 x 320mg

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls97213/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CARBOSORB

tablety

(Carbo activatus)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte CARBOSORB užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je CARBOSORB a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CARBOSORB užívat
3. Jak se CARBOSORB užíva
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak CARBOSORB uchovávat
6. Další informace
1. CO JE CARBOSORB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CARBOSORB patří do skupiny léčivých přípravků obsahujících medicinální uhlí, které pohlcuje
plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí.

CARBOSORB je určen pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 3 let. Bez porady s lékařem
mohou přípravek krátkodobě (nejdéle 2 dny) užívat dospělí včetné těhotných a kojících žen
a mladiství u akutních průjmů způsobených dietní chybou, při výskytu méně závažných střevních
infekcí způsobených viry a baktériemi a při dráždivém tračníku a po poradě s lékařem u akutních otrav
toxickými látkami.

Přípravek není určen pro děti do 3 let. Dětem od 3 let může být přípravek podáván pouze po
doporučení lékaře.
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí, kteří trpí vředovým zánětem tlustého střeva,
zánětem sliznice žaludku a nadměrným rozkladem potravy ve střevě, nebo průjmy vyvolané v průběhu
jiných základních onemocnění (cukrovka). Přípravek se používa také u diagnostického vyšetření
žlučníku a žlučových cest.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBOSORB UŽÍVAT

Neužívejte CARBOSORB
1/3
- jestliže jste přecitlivělý na kteroukoli složku přípravku CARBOSORB
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CARBOSORB je zapotřebí
Pokud trpíte:
- vředovým zánětem tlustého střeva
- zánětem sliznice žaludku
- nadměrným rozkladem potravy ve střevě
- průjmy vyvolané v průběhu jiných základních onemocnění (cukrovka)
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku
CARBOSORB s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku CARBOSORB a účinky jiných přípravků současně užívaných se mohou vzájemně
ovlivňovat.
CARBOSORB ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:
- snižuje účinky antikoncepčních přípravků užívaných ústy a proto je třeba, aby se ženy
v období užívání přípravku CARBOSORB pojistily i jinou formou antikoncepce.
- snižuje vstřebávání a tím účinky jiných léčiv, proto musí být mezi užitím přípravku
CARBOSORB a užíváním jiných léků dodržen interval alespoň dvou hodin.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku CARBOSORB s jídlem a pitím
Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství
vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Doporučuje se užívat přípravek
CARBOSORB 2 hodiny po jídle anebo perorálním užití jiného léku.
Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívaní přípravku CARBOSORB během těhotenství a kojení je možné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek CARBOSORB nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE CARBOSORB UŽÍVA
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 2 dny. Doporučené dávky jsou následující.

Dospělí a mladiství:
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě méně závažných střevních infekcí způsobených viry
a baktériemi a při dráždivém tračníku jsou 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně. U průjmů způsobených dietní
chybou a podezření na otravu je možné zvýšit dávku na 10 - 12 tablet 3 - 4 krát denně.

Děti od 3 let:
Obvyklá dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4 krát denně, u průjmu obvykle 4 - 5 tablet 3 - 4 krát denně.

Tablety se užívají celé a zapijí trochou vody, nebo se nechají rozpadnout v sklenici v malém množství
vody, důkladně se rozmíchají a obsah sklenice se vypije. Tablety je možné pro jejich velikost
rozkousnout nebo rozdrtit a zapít vodou. Dětem se tablety podávají vždy jako suspenze vzniklá
2/3
rozdrcením nebo rozpadnutím tablet v malém množství vody a dávku dítě zapije sklenicí vody nebo
hořkého čaje.
Jestliže jste užil(a) více přípravku CARBOSORB, než jste měl(a)
Předávkování může způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravku CARBOSORB
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CARBOSORB nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Gastrointestinální poruchy:
- snížení vstřebávání a tím účinků současně podávaných perorálních léků,
- černé zbarvení stolice, které může maskovat krvácení do trávicího ústrojí,
- vyšší dávky můžou způsobit zácpu nebo zvracení a následně střevní neprůchodnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK CARBOSORB UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek CARBOSORB nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CARBOSORB obsahuje

- Léčivými látkami jsou carbo activatus 320 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou sacharosa, mikrokrystalická celulosa, glycerol 85%, želatina, mastek,
magnesium–stearát a sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek CARBOSORB vypadá a co obsahuje toto balení
Černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.
Balení obsahuje 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
IMUNA PHARM, a.s
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany
Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.8.2010
3/3

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).