Hlavní navigace

Angin-Heel S por.tbl.nob.50

Online nákup na Pilulka.cz - logo
Kombinovaný homeopatický přípravek. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozenou obranyschopnost našeho těla. Čtěte podrobně příbalový leták.

Příbalový leták Angin-Heel S por.tbl.nob.50

Přečtěte si kompletní příbalovou informaci
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls38541/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Angin-Heel S, tablety
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Angin-Heel S musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší , musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat
3. Jak se přípravek Angin-Heel S užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Angin-Heel S je homeopatická specialita.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Angin-
Heel S UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Angin-Heel S
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (složnokvětých)
nebo na kteroukoli další složku přípravku Angin-Heel S

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Angin-Heel S
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.
1
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Angin-Heel S přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x denně 1 tabletu 15-20 minut před jídlem
nechat rozpustit pod jazykem. Z počátku při akutních obtížích každých 15 minut 1 tabletu po dobu
dvou hodin. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
Pro vyčerpávající informace se obracejte na odborníky v homeopatii, lékaře a lékárníky nebo na naši
informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace.
5. JAK PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Angin-Heel S nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Angin-Heel S obsahuje

- Léčivými látkami jsou:
- Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg,
Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg,
Belladonna D4 60,0 mg
- Pomocnými látkami jsou: magnesium – stearát, monohydrát laktosy
Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto balení
Angin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé ploché kulaté tablety s fasetou, bez zápachu.
Velikost balení: 50, 250, 750 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden
2
Tel.: +49 (0) 72 21 / 501 00
Fax: +49 (0) 72 21 / 501 210
E-Mail: info@heel.de
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Fax: 241740553
Email: office@peithner.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 1. 9. 2010.
3

Informace o lécích a doplňcích stravy pocházejí z databáze online lékárny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).