Nemoci

Vady sluchu

Rozlišujeme různé vady sluchu. Nejobsáhlejší skupinu tvoří tzv. převodní – konduktivní vady sluchu, problém je většinou v zevním nebo ve středním uchu a spočívá ve ztížení nebo úplném znemožnění převodu zvuku do vnitřního ucha. Nejčastěji se jedná…více

       

Vaginální mykóza

Za zánětem pochvy, tedy vaginálními mykózami, stojí nejčastěji kvasinky rodu Candida allbicans, které jsou běžnou součástí poševního života většiny žen. Nejčastěji v létě se tyto kvasinky mohou při delším pobytu ve vlhkém prostředí (např. delší…více

       

Vazoneurózy

Cévní poruchy, které ovlivňují funkčnost periferních tepen. Onemocnění je způsobené jak křečovým stahem tepenné stěny, tzv. vazospazmem, tak jejím nadměrným roztažením, neboli dilatací. Onemocnění může předcházet místní postižení krevních cév,…více

       

Vbočený palec (hallux valgus)

Vbočený palec je jedna z nejčastějších deformací prstů na nohou. V důsledku tlaku na vnější kloub palce dochází k jeho vybočení z osy, a palec tak směřuje k ukazováčku, kvůli ochablosti svalů a vaziv, které palec běžně drží na „svém“ místě, dojde…více

       

Věkem podmíněná makulární degenerace (Degenerace žluté skvrny oční, senilní degenerace makuly)

Postižení části sítnice lidského oka, kde je největší hustota čípků, a tudíž zajišťuje nejostřejší vidění. Postupnou degenerací vede k poruchám zraku, které se projevují ztrátou barevnosti vidění a závažnou poruchou centrálního zorného pole. Ve…více

       

Virová pneumonie

Virová pneumonie je infekční choroba, na rozdíl od zápalu plic je virového původu. Většinou ale probíhá velmi podobně jako bakteriální zápal plic. Nemocný se cítí velmi unavený i při nejmenší námaze, může se objevit silná bolest na hrudi způsobená…více

       

Vši

Vši jsou poměrně častým parazitem, který se živí z krve savců. V České republice se vyskytuje téměř třicet druhů (na celém světě okolo pěti set) a nejčastěji se s nimi setkáváme u dětí. Děti, které mají vši ve vlasech, se často drbou na hlavě…více

       

Výdutě břišní aorty

Výdutě břišní aorty jsou poměrně častým onemocněním, které může být bolestivé. Rýpavá bolest je často pociťována hluboko v bederní a křížové krajině. Bývá trvalá, ale může se zmírňovat při změně polohy. Někteří pacienti pociťují abnormální tepání…více

       

Vyhřeznutí meziobratlové ploténky

K tomuto velice bolestivému onemocnění dochází při dlouhodobě nesprávném držení těla. Ploténka, nebo-li meziobratlová destička, která tvoří nárazníkovou zónu mezi sousedícími obratli, se působením váhy těla deformuje a vyklenuje směrem k míše…více

       

Vykloubení (vymknutí, luxace)

Vykloubení je tzv. tupé poranění kloubu, kdy dojde k posunutí kloubní hlavice z jamky. Pokud obě části úplně ztratily kontakt a kloub je na místě držen jen měkkou tkání, mluvíme o úplném vykloubení – luxaci. Jestliže se ale obě části kloubu byť jen…více

       

Vypadávání vlasů

Řídnutí vlasů neboli plešatost postihuje především muže, a to na základě dědičné vady. Kombinací s větším množstvím androgenních hormonů vede již v mladém věku k viditelnému úbytku vlasů, který nastává krátce po pubertě. Řídnutí vlasů pomine do…více

       

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Vysokým tlakem, neboli hypertenzí, se označuje tlak v tepnách o hodnotách 140/90 a vyšších, přičemž první číselná hodnota představuje počet milimetrů rtuťového sloupce, dosažených při měření systolického tlaku, a druhá počet milimetrů rtuťového…více

       

Vzteklina

Vzteklina je jedno z nejstarších onemocnění člověka, je vyvoláno retrovirem, který napadá centrální nervovou soustavu a způsobuje zánět mozkové tkáně. Na člověka je přenosná slinou nakaženého zvířete – kousnutím či škrábnutím. Nemoc přenášejí…více