Nemoci

Onemocnění perikardu (osrdečníku)

Nejčastějšími onemocněními perikardu je tzv. srdeční tamponáda – nebo tamponáda perikardu – a zánětlivá perikarditida. Srdeční tamponáda je porucha, kdy v důsledku zvýšeného tlaku uvnitř osrdečníku dochází k nahromadění tekutiny v perikardiální…více

       

Onemocnění prostaty

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je nezhoubné (benigní) onemocnění předstojné žlázy. Je jedním z nejčastějších benigních bujení u mužů. Jeho výskyt výrazně závisí na hladině mužských hormonů, tzv. androgenů. Jeho výskyt se také vztahuje k věku…více

       

Onemocnění štítné žlázy

Štítná žláza produkuje hormony, které ve spolupráci s jódem regulují proces látkové výměny v těle. Pokud je činnost štítné žlázy narušena, má to negativní vliv na celou řadu orgánů, ale i oběhový systém, psychiku člověka, tělesný růst, či tvorbu…více

       

Opar (herpes simplex)

Infekční onemocnění kůže a sliznic, které způsobuje vir Herpes simplex. Nejčastěji se projevuje jako svědící skvrna na okraji rtu, která se postupně mění na puchýřek. Existuje opět fází vývoje oparu. Nejprve dochází na postiženém místě k brnění a…více

       

Ortostatická hypotenze

Závrať a mžitky před očima, někdy i mdloby, mohou být projevem otrostatické hypotenze, neboli nadměrného poklesu krevního tlaku při vstávání z lehu nebo sedu. Postižený člověk většinou o tomto problému ví a měl by se tedy vyvarovat prudkého…více

       

Osteomyelitida (zánět kostní dřeně)

Zánět kostní dřeně je infekční hnisavé onemocnění, při kterém dochází k ucpávání cév v kosti krevními sraženinami a odumírání kostní tkáně. Způsobují ho bakterie a mykobakterie. Postižená místa mohou obrůstat okosticí. Osteomyelitida může vznikat…více

       

Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění projevující se řídnutím kostní dřeně. Kosti se tak tenčí, snesou menší zátěž a stávají se náchylnější k deformacím a zlomeninám. Lidské kosti zpevňují a nesou naše tělo, jsou schopny neuvěřitelné zátěže a tlaku – zpevňují…více

       

Otrava (intoxikace)

Otrava vzniká požitím nebezpečných látek, především jedů, ale také jejich vstřebáním jiným způsobem než snědením nebo vypitím. Za otravu se považují i nemoci, jejichž hlavní negativní účinek pochází z jedů produkovaných patogeny, například při…více

       

Otrava amalgamem

Amalgam je směs prášku – s podílem stříbra, cínu, mědi a zinku – a těžkého kovu rtuti. Přestože panuje podezření na jeho možná zdravotní rizika, stále patří pro své vlastnosti k nejčastěji používaným výplňovým materiálům v zubním lékařství…více

       

Otřes mozku (commotio cerebri)

Nejlehčí forma poranění hlavy, při níž dochází k porušení mozkové činnosti. Může k ní dojít buď úderem do hlavy při dopravní nehodě, sportu, rvačce, nebo když postižený nečekaně omdlí a udeří se při pádu na zem. Symptomem je krátká ztráta vědomí,…více

       

Otylost (obezita, adipositas)

Stav, při kterém energetická rezerva uložená v tukové tkáni člověka stoupla nad obvyklou úroveň a přímo poškozuje zdraví jedince. Vede k omezené schopnosti pohybu, což má za následek další zdravotní potíže: vývoj kardiovaskulárních chorob,…více