Nemoci

Dechová tíseň

Dechová tíseň nastává ve chvíli, kdy se zhorší výměna kyslíku a kysličníku uhličitého v krvi postiženého. Za normálních okolností dech zajišťuje přísun kyslíku do plic, kudy putuje do krve a okysličuje ji, zatímco výdechem z těla putuje ven…více

       

Delirium

Delirium je stav řadící se mezi psychická onemocnění. Vyznačuje se zmateností, poruchami smyslů – nemocný může mít halucinace či sluchové iluze – poruchami vnímání a racionálního u­važování, výkyvy nálad či agresivitou. Delirium se objevuje jako…více

       

Delirium tremens (alkoholové delirium)

Delirium tremens, nebo také alkoholové delirium, je jednou z alkoholových psychóz. Delirium tremens je nejtěžším stavem abstinenčního syndromu  - nastane tedy při přerušení užívání alkoholu na něm závislými. Jedná se o život ohrožující stav, 5 –…více

       

Demence (stařecká demence)

Demence je duševní onemocnění, při kterém v důsledku některých dějů v mozku dochází k poruchám v centrech paměti a k oslabování intelektu. Riziko vzniku demence roste s přibývajícím věkem – samotné onemocnění bývá tedy někdy označováno jako…více

       

Deprese

Jedno z vůbec nejčastějších psychických onemocnění. Může se vyskytovat samostatně, nebo jako maniodepresivní porucha, kdy se střídají období radosti (manické stavy) s obdobími deprese (sklíčenost), přičemž ty druhé postupně převažují. Postižení…více

       

Dermatomykózy (kožní povrchové houbové infekce)

Pojmem mykóza se obecně označuje onemocnění houbami, plísněmi a kvasinkami. Dermatomykózy představují plísňová onemocnění kůže. Jsou velmi časté u diabetiků (nemocných cukrovkou), ale přenáší se i mezi jinak zdravými lidmi jako infekce, především…více

       

Dětská obrna (poliomyelitida)

Virové infekční onemocnění, které způsobuje Poliovirus čeledi Picornaviridae. Při mírné formě způsobuje zvýšenou teplotu, nevolnost, bolest hlavy a břicha, občas ztuhlost zad a nohou. Takové případy lze vyléčit bez trvalých následků. Ve chvíli, kdy…více

       

Diabetes mellitus (cukrovka)

Informace o nemoci najdete zde: Cukrovka (Diabetes mellitus)

       

Difterie (záškrt)

Infekční choroba, která se přenáší vzduchem nebo prostřednictvím kontaminovaných předmětů. Onemocnění postihuje nejčastěji malé děti, jedná se o chorobu dýchacích cest, kterou způsobuje mikrob Corynebacterium diphteriae. Inkubační doba trvá dva až…více

       

Divertikulitida

Zánět vychlípenin na tlustém střevě, který často doprovází divertikulózu, nemoc, jež způsobuje vznik těchto střevních výchlipek. Nejčastěji postihuje esovitou kličku tlustého střeva. Pravděpodobnou příčinou je městnání stolice ve výchlipce a…více

       

Divertikulóza

Nemoc, při níž se na vnitřní stěně tlustého střeva vytváří větší počet výchlipek. Jde o civilizační chorobu, která přímo souvisí s životním stylem a zejména způsobem stravování. Častěji se vyskytuje u starších lidí, trpí jí zhruba třetina lidí…více

       

Dna (uratická artritida, pakostnice)

Onemocnění látkové přeměny, při němž tělo produkuje nadměrné množství kyseliny močové. Tato látka krystalizuje a usazuje se v kloubech a dalších tkáních. Odtud pochází další název dny – pakostnice. Velmi častým místem vzniku dny jsou klouby palců…více

       

Downův syndrom

Genetická porucha 21. chromozomu, kdy se místo dvou chromozomů vytvoří chromozomy tři. Nemoc, která způsobuje mentální retardaci, bývá označována jako trisomia 21. Chromozom navíc ovlivní celkové psychické a fyzické charakteristiky člověka. Ve…více

       

Dráždivý tračník

Tračník je část tlustého střeva od slepého střeva po esovitou kličku. Pokud dojde k poruše posunu natrávené potravy touto částí tlustého střeva, a kontrakce, které tuto potravu posunují ke konečníku, nejsou koordinované, hovoří se o syndromu…více

       

Dušnost (dyspnoe, astma)

Subjektivní pocit nedostatku vzduchu při určité tělesné aktivitě. Provází do zvýšené dýchací úsilí postiženého. Obvykle jde o průvodní jev jiného onemocnění dýchacího ústrojí, ale také onemocnění srdce a krve. Dušnost se dělí na vdechovou a…více