Hlavní navigace

Názor k článku Předejdeme rakovině? Test ji zjistí mnohem dřív od Lenka Krbcova - Dobrý den, přikládám komentář prof. Slámy, který je...

  • 2. 7. 2018 17:03

    Lenka Krbcova

    Dobrý den, přikládám komentář prof. Slámy, který je hlavním odborným garantem studie Libuše:

    Řada klinických studií se detekcí přítomnosti lidského papilomaviru v jiných částech těla a u jiných zhoubných onemocnění zabývala a zabývá. Problém je v interpretování a zejména využitelnosti získaných dat v běžné praxi. U zmiňovaných onemocnění narážíme na mnoho limitů – v prvé řadě je s přítomností HPV spojena jen část nádorů jiných lokalit ve srovnání s téměř všemi případy rakoviny děložního čípku (nejvíce je spojitost prokázána u rakoviny řitního svěrače – cca 90 %, ale například u rakoviny hlavy a krku je to méně než 40 %). Dalším problémem je vysoká míra přechodných infekcí, které v budoucnosti nepovedou k rozvoji zhoubného nádoru, výrazně nižší frekvence ostatních HPV-asociovaných nádorů v populaci, neznalost přednádorových stadií a/nebo absence jednoduchých a efektivních léčebných metod pro jejich eliminaci. Role testování HPV pro prevenci jiných zhoubných nádorů je proto mnohem méně jasná a zjevně odlišná od významu pro prevenci rakoviny děložního čípku. Zatímco HPV pozitivita stěru z děložního čípku u ženy starší 30 let je velmi dobře definovaný rizikový faktor, pozitivita vzorku získaného z dutiny ústní je nadále informací s velmi nízkou výpovědní hodnotou.