Hlavní navigace

Parkinsonova choroba souvisí s gamblerstvím

Autor: Isifa.cz
Tomáš Novák

Známými projevy Parkinsonovy choroby jsou poruchy pohybu, třes, svalová ztuhlost. Moderní vědecké výzkumy potvrdily u překvapivě značné skupiny nemocných sklon k patologickému hráčství.

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Mnohé z drogových závislostí začínají jako rekreační zábava, pokračují – slovy alkohologa docenta Jaroslava Skály – jako darebáctví a končí jako choroba. Zmíněný rizikový vývoj má svou logiku. Ne bezvýhradnou, neb posloupnost může být i opačná. V takových případech je primární choroba. Postižený najde krátkodobou úlevu před chorobnými příznaky nejprve při využívání a posléze zneužívání něčeho, co má potenciál k drogové závislosti. Chvíli to pomáhá. Netrvá dlouho a jsou zde choroby dvě. Ta původní – a „nadstavbová“. Kořeny druhého, později propuknuvšího onemocnění souvisí s nemocí první.

Ti, kdož po léta přepíjeli depresi, až skončili v protialkoholní léčebně, by mohli povídat… žel věci všeobecně známé. Sklenička s něčím ostrým nějakou dobu pomáhá proti rozladě, dokáže zlepšit usínání, odstranit zábrany v sexu. Vše jen dočasně. Po určité době klesá zmíněný pozitivní vliv. Problémy rostou a objeví se i nové. To jsou poznatky dostupné i z poměrně vzdálené minulosti.

Plodem vědeckého výzkumu zahájeného až v tomto tisíciletí je zjištění možného vztahu mezi závažným onemocněním Parkinsonovou chorobou a gamblerstvím.

Známé projevy „Parkinsona“

Parkinsonova choroba, tj. neurodegenerativní onemocnění, vede k úbytku nervových buněk v jedné z části mozku. Její nápadné projevy jsou známé od pradávna. Poprvé byla systematicky popsána Jamesem Parkinsonem. Tento ctihodný a uznávaný lékař tak učinil na počátku 19. století v Londýně.

Komunikace mezi jednotlivými neurony mozku je zajištěna pomoci tzv. mediatorů. Dnes víme, že jde o látky, jež se při podráždění jednoho neuronu vylijí mezi něj a neuron další. Podráždění pak může mezi nimi putovat dál. Jestliže zanikají neurony produkující látku dopamin, těžce se komunikuje i neuronům zbývajícím. Nadměrná ztráta mozkových buněk (neuronů), a tudíž i nezbytných látek, které produkují, působí negativně na bazální ganglia v mozku. Důsledkem jsou poruchy pohybu.

V počátcích onemocnění je stav je řekněme nenápadný. Posléze je hůř. Parkinsonické trias tvoří zpomalení pohybu, výskyt třesu a svalová ztuhlost.

K tématu: Patří „Parkinson“ za volant?

Postižený s již značně rozvinutou chorobou se pohybuje s nápadnými obtížemi. Obvykle jakoby ztuhle sedí. Často jsou u něj zaznamenány mimovolné pohyby a třes. Kroky pacienta jsou velmi nejisté. Chybí souhra pohybu nohou s horními končetinami. Zdaleka ne vždy se daří včas zastavit nebo úspěšně obejít překážku. Hovoří se mj. i o „noční ztuhlosti“. To je pak problém i otočit se na lůžku. Jít na WC je problém značný.

Když se k tomu přidá horší domluva související s nedokonalou artikulací postiženého, obtíže spojené např. s písemným projevem, zvýšená únavnost a psychická labilita, vzniká prazvláštní dojem komplikovaného postižení. V psychickém obraze se objevují i deprese, stejně tak i jejich rodná sestra – podrážděná agrese. Negativně je ovlivněna mimika. Někdy se mluví o maskovitém obličeji.

Projevy Parkinsonovy choroby

  • zpomalení a poruchy pohybu
  • výskyt třesu a mimovolnýcvh pohybů
  • svalová ztuhlost
  • špatná artikulace
  • potíže s mimikou (tzv. maskovitý obličej)
  • obtíže s písemným projevem
  • zvýšená únavnost
  • psychická labilita, deprese, podrážděná agrese

Nemoc lze jen zpomalit

O některých chorobách se dá říci, že nemocní jsou z historického pohledu v nejlepší společnosti. U Parkinsona to není tak jednoznačné. Na různých úrovních byla nemoc diagnostikována u značně odlišných lidí. Namátkou Adolfa Hitlera i Jana Pavla II. Trpěl jí Muhammad Ali, Mao Ce-tung i Salvator Dalí.

Nejčastěji se nemoc projeví v seniorském věku. Po šedesátce postihuje zhruba jednu osobu ze sta. Výrazná je převaha mužů.

Parkinsonova choroba patří mezi nevyléčitelné. Vhodná medikace ji dokáže výrazně zpomalit a příznaky tlumit. Možná jsou režimová opatření – nerezignovat na krátké procházky, nevzdávat duševní činnost – číst, luštit křížovky, sledovat naučné pořady. Vhodnou dietu tvoří ovoce, zelenina, ryby. Vhodné jsou pokrmy přinášející organismu vitamin B6.

Galerie: Zdroje vitamínu B v potravinách

Co James Parkinson netušil

Moderní vědecké výzkumy potvrdily u překvapivě značné skupiny nemocných sklon k patologickému hráčství. Na „rozbíjení banku“ tihle hráči psychicky nemají. Parkinsonova choroba vyvolává mimo jiné i poruchy rozhodování, snižuje soustředěnost. Postižení jako by neměli při hře pomyslnou „klapku“- stop. Méně intenzivně než ostatní vnímají prohru. Nedotýkají se jich mnohé souvislosti materiálních ztrát.

TIPLI-tip-mesec

Výše zmíněná zjištění vyvolávají otázku, zda gamblerství nesouvisí se změnami mozku ve sférách mj. zodpovědných za Parkinsonovu chorobu.

Vše připomíná skutečnosti – gamblerství není jen důsledek nekázně, slabé vůle, svedení špatnými kamarády. Nejde ani tak o magickou přitažlivost lákavého světla linoucího se z „proherního“ automatu tvářícího se jako výherní. Není to záležitost typická pro nezkušené mládí. Může mít souvislosti s některými jinými chorobami. Zjednodušené laické rady typu: „Na gamblery stačí zavřít herny a pak velký bič a malý dvůr… a bude pokoj,“ jsou jen silácké mýty. Souvislosti jsou mnohem složitější.

Přečtěte si: Gambler vede dvojí život

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).